Hvem er med i VIST fra ILS?

Her kan du lese om de som er med i VIST fra ILS. Veilederne i prosjektet er fagdidaktikere i enten matematikk eller norsk, og knyttes til de ulike skolene som deltar i prosjektet.

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Hun har undervisningserfaring fra grunnskolen og videregående skole og fra lærerutdanningen. Hun er prosjektleder i VIST og tilknyttet forskningsprosjektet Linking Instruction and Student Achievement.

Kirsti Klette

Kirsti Klette er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Hun har ledet flere store klasseromsstudier der video spiller en viktig rolle, blant annnet leder hun studien Linking Instruction and Student Achievement. Klette er også senterleder for det nyopprettede senteret Quality in Nordic Teaching (QUINT).

Astrid Roe

Astrid Roe er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Hun har vært med på en rekke studier om elevers lesing og skriving. Hun er tilknyttet forskningsprosjektet Linking Instruction and Student Achievement.

Gøril Brataas

Gøril Brataas er universitetslektor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO. Hun har arbeidet ti år i videregående skole som lektor i norsk og spansk, og har etterutdanning i veiledning og mentoring fra ILS. 

Henriette Hogga Siljan

Henriette Hogga Siljan er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO. Hun er utdannet allmennlærer med påbygd hovedfag og doktorgrad. Hun har arbeidet som lærer i grunnskolen og siden 2006 vært tilknyttet lærerutdanning. 

Roar Bakken Stovner

Roar Bakken Stovner er doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk og underviser på UiOs Lektorprogram. Han har seks års undervisningserfaring fra ungdomsskole, studiespesialiserende og yrkesfag. I løpet av denne tiden har han vært fagansvarlig i matematikk på Oslos største skole (Kuben Yrkesarena) og tatt utdanning i skoleledelse. Han er tilknyttet forskningsprosjektet Linking Instruction and Student Achievement.

Håvard Johnsrud Evang

Håvard Evang er universitetslektor og underviser i musikk og matematikk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Han har mastergrad i musikkvitenskap og har i tillegg studert matematikk og informatikk. Evang har undervist ved Flåtestad skole siden 2008 og har blant annet vært fagansvarlig i matematikk og ressurslærer i regning i alle fag.

Ann Elisabeth Gunnulfsen

Ann Elisabeth Gunnulfsen er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved UiO. Hun underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse og rektorutdanningen. Gunnulfsen har doktorgrad i ledelse og styring i skolen. Hun har 20 års erfaring som lærer og rektor på ungdomstrinnet i Modum kommune.

Camilla Gudmundsdatter Magnusson

Camilla Gudmundsdatter Magnusson er doktorgradsstipendiat i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO. Hun har ni års undervisningserfaring fra videregående skole, og hun har undervist i faget norsk og kommunikasjon for ingeniørstudenter ved OsloMet. Hun er tilknyttet forskningsprosjektet Linking Instruction and Student Achievement.

Astrid Lysne

Astrid Lysne er cand.philol. med norsk hovedfag. Hun har jobbet i videregående skole i 30 år som norsklærer, sosialpedagogisk rådgiver, veileder og skoleleder. Hun har etterutdanning i veiledning, kommunikasjon og skoleledelse. Fra 2011 har hun undervist i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UIO.

 

 

Publisert 8. aug. 2018 11:33 - Sist endret 17. juni 2019 13:37