Marte Blikstad-Balas

Professor
Bilde av Marte Blikstad-Balas
English version of this page
Telefon 90824582
Mobiltelefon 908 24 582
Rom 6. etg, ILS
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels Hus

Faglige interesser:

Literacy, lesing,  skriving, digitale medier, klasseromsforskning, norskdidaktikk, forskningsmetodologi, videostudier

Bakgrunn:

PhD fra Utdanningsvitenskaplig fakultet, UiO: Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school

Mastergrad i "Språk og kulturfagenes didaktikk", Høgskolen i Hedmark.

Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Hedmark

Undervisningserfaring som norsklektor (grunnskolen og videregående skole)
voksenopplæring (norsk som andrespråk, grunnleggende norskopplæring) samt en rekke kurs for lærere om lesing, skriving på tvers av fag, literacy i skolen, kreativ skriving, digital kompetanse og kildevurdering. 

Undervisning:

Emeneansvarlig for DIFO4001 - , DIFO4050

Underviser også i de norskdidaktiske emnene NDID4001 -Muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaget og NDID402– Tekstarbeid i norskfaget 

Roller og prosjekter:

Nestleder i Nordic Centre of Excellence - Quality in Nordic Teaching (QUINT)

Leder av prosjektet Video to Support Excellence in Teaching (VIST)

Team leader i QUINT Theme 3 - Using videos to support teachers’ professional learning

Medlem av Akademiet for yngre forskere

Editor in chief:  Nordic Journal of Literacy Research

 

 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, Kunnskap i skolen, Klasseromsforskning, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Fagdidaktikk, Norskfaget
Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 14. des. 2020 22:37