Marte Blikstad-Balas

Professor
Bilde av Marte Blikstad-Balas
English version of this page
Telefon 90824582
Mobiltelefon 908 24 582
Rom 6. etg, ILS
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels Hus

Faglige interesser:

Literacy, lesing,  skriving, digitale medier, klasseromsforskning, norskdidaktikk, forskningsmetodologi, videostudier

Bakgrunn:

PhD fra Utdanningsvitenskaplig fakultet, UiO: Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school

Mastergrad i "Språk og kulturfagenes didaktikk", Høgskolen i Hedmark.

Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Hedmark

Undervisningserfaring som norsklektor (grunnskolen og videregående skole)
voksenopplæring (norsk som andrespråk, grunnleggende norskopplæring) samt en rekke kurs for lærere om lesing, skriving på tvers av fag, literacy i skolen, kreativ skriving, digital kompetanse og kildevurdering. 

Undervisning:

Emeneansvarlig for DIFO4001 - , DIFO4050

Emneansvarlig NDID4001 -Muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaget og NDID402– Tekstarbeid i norskfaget 

Roller og prosjekter:

Leder Network 27 Didactics - Learning and Teaching for European Educational Research Association

Nestleder i Nordic Centre of Excellence - Quality in Nordic Teaching (QUINT)

Leder QUINT Theme 3 - Using videos to support teachers’ professional learning

Editor in chief:  Nordic Journal of Literacy Research

Medlem av Universitets- og høgskoleutvalget Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Medlem av senterråd ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking – Skrivesenteret

Medlem av Akademiet for yngre forskere (2017-2021)

Emneord: Læring og utdanning, Kunnskap i skolen, Klasseromsforskning, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Fagdidaktikk, Norskfaget

Publikasjoner

 • Luoto, Jennifer Maria; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2022). Patterns of instruction in Finnish and Norwegian lower secondary mathematics classrooms. Research in Comparative and International Education. ISSN 1745-4999. doi: 10.1177/17454999221077848.
 • Dalland, Cecilie Pedersen; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2022). Hjemmeskole under korona: individuelle oppgaver og høye krav til selvregulert læring . Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2021). Observational Scores as Predictors for Student Achievement Gains. I Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (Red.), Ways of Analyzing Teaching Quality.Potentials and Pitfalls. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04506-1. s. 174–203. doi: doi.org/10.18261/9788215045054-2021-06.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Tengberg, Michael (2021). Why – and How – Should We Measure Instructional Quality? I Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (Red.), Ways of Analyzing Teaching Quality.Potentials and Pitfalls. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04506-1. s. 9–20. doi: 10.18261/9788215045054-2021-0.
 • Nissen, Anna; Tengberg, Michael; Svanbjörnsdóttir, Birna María; Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2021). Function and use of Literary Texts in Nordic Schools. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. 21, s. 1–22. doi: 10.17239/L1ESLL-2021.21.02.10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2021). Video i klasseromsforskning. I Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508. s. 153–165.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Assessing students’ competences through digital technologies. . I Reimers, Fernando & Opertti, Renato (Red.), Learning to Build Back Better Futures for Education: Lessons from educational innovations during the COVID-19 Pandemic. UNESCO Global Education Innovation Initiative. s. 118–123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2021). Hvilke læremidler bruker norsklærerne på åttende trinn? En systematisk kartlegging av norskfagets analoge og digitale tekster. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(3), s. 268–281. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalland, Cecilie Pedersen; White, Mark Christopher; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2021). Individualised home schooling – at odds with the equity ambitions in the Nordic model of education? Education In The North. ISSN 0424-5512. 28(3), s. 204–221. doi: 10.26203/9dvz-5f97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid & Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Homeschooling in Norway During the Pandemic-Digital Learning with Unequal Access to Qualified Help at Home and Unequal Learning Opportunities Provided by the School. I Reimers, Fernando (Red.), Primary and Secondary Education During Covid-19. Springer. ISSN 978-3-030-81500-4. s. 177–201. doi: 10.1007/978-3-030-81500-4_7.
 • Blikstad-Balas, Marte & Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Forskningsdesign - hva må du tenke på når du skal planlegge et forskningsprosjekt? I Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508. s. 21–46.
 • Jenset, Inga Staal & Blikstad-Balas, Marte (2021). Ny praksisform i lærerutdanningen: Analysepraksis for forsknings- og profesjonsforberedelse. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2021). Hva skjer med lese- og skriveopplæringen når elevenes undervisning digitaliseres helt? . Viden om Literacy. ISSN 2246-6517. s. 59–67. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte & Dalland, Cecilie Pedersen (2021). The Impact of COVID-19 and Homeschooling on Students' Engagement With Physical Activity. Frontiers in Sports and Active Living. ISSN 2624-9367. 2, s. 1–13. doi: 10.3389/fspor.2020.589227. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gabrielsen, Ida Lodding & Blikstad-Balas, Marte (2020). Hvilken litteratur møter elevene i norskfaget? En analyse av hvilke skjønnlitterære verk som inngår i 178 norsktimer på åttende trinn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2020). Still a long way to go Narrow and transmissive use of technology in the classroom. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 15(1), s. 55–68. doi: 10.18261/issn.1891-943x-2020-01-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg & Blikstad-Balas, Marte (2019). Student Voice in Norway and the New Norwegian Curriculum. I Brunauer, Ada Holcar (Red.), Student Voice in Education : CIDREE Yearbook 2019. National Education Institute Slovenia. ISSN 978-961-03-0455-5. s. 155–166.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2019). The role of literature in the classroom: How and for what purposes do teachers in lower secondary school use literary texts? L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. 19, s. 1–32. doi: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikstad-Balas, Marte & Skaug, Sigrid (2019). Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne? Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. 5(1). doi: 10.23865/njlr.v5.1566. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Digital teknologi i klasserommet – noen sentrale utfordringer. I Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (Red.), 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget. ISSN 9788245025354. s. 51–64.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Luoto, Jennifer Maria; Tanner, Marie; Tengberg, Michael & Slotte, Anna [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Justice through participation: student engagement in Nordic classrooms. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. 9(1), s. 57–77. doi: 10.1080/20004508.2018.1428036. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere snakker om skriving på åttende trinn. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. 4(1). doi: 10.23865/njlr.v4.1020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly. ISSN 0034-0553. doi: 10.1002/rrq.231.
 • Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2018). Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts Lessons in Norwegian Lower Secondary Classrooms. Written Communication: an international quarterly of research, theory, and application. ISSN 0741-0883. 35(2), s. 119–154. doi: 10.1177/0741088317751123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkvold, Tuva & Blikstad-Balas, Marte (2018). Students as researchers: What and why seventh-grade students choose to write when investigating their own research question. Science Education. ISSN 0036-8326. 102(2), s. 304–341. doi: 10.1002/sce.21324. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2018). Observation manuals as lenses to classroom teaching: Pitfalls and possibilities. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 17(1), s. 129–146. doi: 10.1177/1474904117703228. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Key challenges of using video when investigating social practices in education: contextualization, magnification, and representation. International Journal of Research & Method in Education. ISSN 1743-727X. 40(5), s. 511–523. doi: 10.1080/1743727X.2016.1181162.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2017). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 24(2), s. 164–184. doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikstad-Balas, Marte & Foldvik, Marte Caroline (2017). Kritisk literacy i norskfaget - hva legger elever vekt på når de vurderer tekster fra internett? Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 28–39. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Linking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4729. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Fodstad, Lars August; Lånke, May; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Blikstad-Balas, Marte & Østmoe, Tor Ivar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Moment. Norsk for studieforberedende. VG3. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202597351.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2021). Ways of Analyzing Teaching Quality.Potentials and Pitfalls. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04506-1. 254 s.
 • Norendal, Audhild; Fodstad, Lars August; Minken, Lars; Lånke, Mai; Blikstad-Balas, Marte & Østmoe, Tor Ivar (2021). Moment. Norsk for studieforberedende. VG2. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-59734-4. 450 s.
 • Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Audhild, Norendal; Lånke, May; Blikstad-Balas, Marte & Østmoe, Tor Ivar (2021). Moment. Norsk for studieforberedende. VG2. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-59734-4. 450 s.
 • Blikstad-Balas, Marte; Korhall, Per & Nilsson, Jenny Maria (2020). Det store digitaliseringseksperimentet i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245034707. 212 s.
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Inn i sakens prosa. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03688-5. 195 s.
 • Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Magnusson, Camilla G.; Lånke, May & Østmoe, Tor Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202597337. 463 s.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2020). Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215033068. 221 s.
 • Blikstad-Balas, Marte & Solbu, Kjersti Rognes (2019). Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033267. 226 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjermeland, Monica; Blikstad-Balas, Marte; Brevik, Lisbeth M. & Jordheim, Helge (2022). Podcast: Språk er livsviktig - ferdig snakka. [Internett]. Universitetsplassen.
 • Blikstad-Balas, Marte (2022). Podacast. DIFO-podden. Om forskningsdesign og hva du må tenke på når du skal komme i gang med masteroppgaven. Med Marte Blikstad-Balas, UiO. 3. januar 2022. . [Internett]. https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Bruk av videobasert veiledning for systematisk utvikling av norsklæreres scaffolding-praksiser. Effekter av et to-årig etterutdanningsprosjekt. .
 • Busterud, Guro & Blikstad-Balas, Marte (2021). Podkast. Forskerrådet. "Bør kvinnelige forskere få barn?". [Internett]. Forskerrådet.
 • Bjørkvold, Tuva; Wollebæk, Gro; Blikstad-Balas, Marte & Stein, Jonas (2021). Forskningsrådet kveler satsningen på barns vitenskapelige utvikling. Det er uholdbart. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 31–31.
 • Ruud, Kenneth & Blikstad-Balas, Marte (2021). Hvordan bli en vellykket forsker? [Internett]. Spotify.
 • Tjønndal, Anne ; Blikstad-Balas, Marte & Otterbing, Tobias (2021). Kan man gjøre suksess som sexy forsker på Halloween-fest? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte; Bratland-Sanda, Solfrid & Snipstad, Sofie (2021). Hvordan formidler du forskningsresultater til Ola og Kari i gata? . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • White, Mark Christopher; Luoto, Jennifer Maria; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2021). Bringing the Theory and Measurement of Teaching into Alignment.
 • Tjønndal, Anne; Sandtorv, Alexander Harald & Blikstad-Balas, Marte (2021). Bør man bruke svar-alle-funksjonen i e-post? . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2021). Hvorfor er flinkiser så irriterende? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sandtorv, Alexander Harald; Holmen, Heidi; Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; Tjønndal, Anne & Dale, Ragnhild Freng [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Regjeringens billigere brus kan koste forskningen dyrt. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Kvellestad, Anders; Blikstad-Balas, Marte & Tjønndal, Anne (2021). Går tiden fortere? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). The effects of school closures on student learning.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Hvorfor bør elever forske selv? Innlegg på den digitale lærerkonferansen til Nysgjerrigper 2020.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Det store digitaliseringseksperimentet i norsk skole – hvor går veien videre? .
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Stengte skoler - hvilke konsekvenser har det hatt for eleven, læringen og foreldrene? .
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Hvordan var hjemmeskolen for foreldrene?
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Intervju om hva som kjennetegnet hjemmeskolen. [Radio]. NRK EKKO.
 • Dversnes, Gunvald & Blikstad-Balas, Marte (2020). Hva er et godt metodekapittel? [Internett]. Spotify.
 • Blikstad-Balas, Marte (2020). Godt arbeid med læreplaner- sammen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Bli med inn i sakens prosa!
 • Blikstad-Balas, Marte; Tjønndal, Anne & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Har hele Norge havnet i en Disney-film? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte; Kvellestad, Anders & Tjønndal, Anne (2020). Hva spiller inn når folk skal beregne en meter? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael & Bakken, Arild Michel (2020). Expanding Nordic Literacy Research. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. doi: 10.23865/njlr.v6.2641.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Ukens spørsmål: Hva er ferie? [Avis]. Morgenbladet.
 • Blikstad-Balas, Marte; Tjønndal, Anne & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Anbefaler dere andre å bli forskere? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Dversnes, Gunvald & Blikstad-Balas, Marte (2020). Hva foregår i norsktimene? [Internett]. Spotify.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Ukens spørsmål: Hva er den beste isen? [Avis]. Morgenbladet.
 • Eriksen, Marianne Hem; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020). "Hvorfor er vi så besatt av gull, sølv og diamanter?" Arkeologen, tekstforskeren og kjemikeren svarer. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund H. (2020). Hva er forskning? Akademiet for yngre forskere forklarer. . [TV]. Video publisert på YouTube og AYFs nettsider.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020). De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. [Internett]. Forskning.no.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2020). Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker. [Avis]. Aftenposten.
 • Blikstad-Balas, Marte; Sandtorv, Alexander Harald & Korsvoll, Nils Hallvard (2020). Utilfredsstillende svar? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund Husabø (2020). Ukens spørsmål: Hvorfor har man sex? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Eikenes, Åsmund Husabø; Korsvoll, Nils Hallvard & Blikstad-Balas, Marte (2020). Ukens spørsmål: Når slutter man å være ung? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Roe, Astrid; Balas, Marte Blikstad & Tengberg, Michael (2019). Student perceptions as an indicator of teaching quality in Finnish, Norwegian and Swedish lower secondary classrooms .
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Debatten: Nettbrett i skolen. Det er en konflikt som foregår hver dag i alle norske hjem, tiden man bruker på skjerm. Og vi får besøk av to Youtubere som fengsler hundretusener av barn og unge i timesvis. Men hva skal foreldrene slå i bordet med når skolen gir elevene skjermbrett på første skoledag? . [TV]. NRK .
 • Blikstad-Balas, Marte; Aashamar, Peter Nicolai & Tveit, Sverre (2019). Elleville konspirasjonsteorier Pinlig og mislykket retorisk tokt fra professorene Torgersen og Sæverot. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Krever lengdetrening/Klassekampen . [Avis]. Klassekampen.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). LISA Nordic Study: Analyzing teaching quality by combining observational and survey data.
 • Martin, Christie; Radišić, Jelena; Stovner, Roar Bakken; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2019). Exploring the use of mathematics observation tools across contexts - How do these tools shape our understanding of instructional quality when applied in different school settings? .
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Språkteigen. [Radio]. NRK radio.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Using video as data. I Lambert, Mike (Red.), Practical Research Methods in Education: An Early Researcher’s Critical Guide. Routledge. ISSN 0815393563.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). I desse dagar. Barn i en digital tidsalder. . [Radio]. NRK P2.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Den empatiske sakprosaen. Periskop (Oslo). ISSN 2535-7034.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). NOKUT Utdanningsfest: Kritisk lesing i høyere utdanning.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Fagfornyelse + Nysgjerrigper = sant? Hvorfor er det så viktig å bruke tid på forskning i skolen?
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2018). The Role of Literary Texts in Lower Secondary School Language Arts Lessons .
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Den om tekstforståelse - NOKUT-podden. En podcast om høyere utdanning.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Skoleforskning - podkast 261118 Rekk opp hånda!
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Elevers kildevurdering på internett - podkast 090418 Rekk opp hånda!
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Praktisk info med Jon Almaas. Intervju om hvordan vi forholder oss til ulike typer litteratur og hvorfor det er viktig å lese. . [TV]. TV Norge.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius & Holmen, Heidi [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Jensen, Linn Victoria Mørck; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). Hvor ble det av sjangrene? Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 18–23.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2017). Conference paper: Instructional practices captured in video recorded classroom observations.
 • Roe, Astrid; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Assessment of Instructional Quality Across Cultures, Quantitative and Qualitative Studies. New Approaches and Findings: Using classroom videos and student surveys to measuring teaching quality.
 • Parr, Grethe Hovde; Robstad, Kristin Eide; Krudtå, Børre; Olsen, Solveig Helene; Blikstad-Balas, Marte & Kjelaas, Irmelin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Skolen etter koronapandemien. Et løft for læring og trivsel. Kunnskapsdepartementet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 3. jan. 2022 13:32