Marte Blikstad-Balas

Professor

Academic Interests

Reading, writing and ICT in school contexts

Video methodology in classroom research

Teachers' professional development 

Roles and projects

Vice chair of the Nordic Centre of Excellence - Quality in Nordic Teaching (QUINT)

Team leader in QUINT Theme 3 - Using videos to support teachers’ professional learning

Project leader Video to Support Excellence in Teaching (VIST)

Member of the Young Academy of Norway 

Editor in chief Nordic Journal of Literacy Research

 

 

 

Tags: Literacy, Reading, Writing, ICT and Learning, ICT, classroom-research

Publications

 

 • Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2021). Hva skjer med lese- og skriveopplæringen når elevenes undervisning digitaliseres helt?. Viden om Literacy.  ISSN 2246-6517.  (29), s 59- 67
 • Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte & Dalland, Cecilie Pedersen (2021). The Impact of COVID-19 and Homeschooling on Students' Engagement With Physical Activity. Frontiers in Sports and Active Living.  ISSN 2624-9367.  2, s 1- 13 . doi: https://doi.org/10.3389/fspor.2020.589227 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2020). Still a long way to go Narrow and transmissive use of technology in the classroom. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  15(1), s 55- 68 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-01-05 Full text in Research Archive.
 • Gabrielsen, Ida Lodding & Blikstad-Balas, Marte (2020). Hvilken litteratur møter elevene i norskfaget? En analyse av hvilke skjønnlitterære verk som inngår i 178 norsktimer på åttende trinn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818. . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-02-02 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Digital teknologi i klasserommet – noen sentrale utfordringer, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Kapittel 3.  s 51 - 64
 • Blikstad-Balas, Marte & Skaug, Sigrid (2019). Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  5(1) . doi: 10.23865/njlr.v5.1566 Full text in Research Archive.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2019). The role of literature in the classroom: How and for what purposes do teachers in lower secondary school use literary texts?. L1-Educational Studies in Language and Literature.  ISSN 1567-6617.  19, s 1- 32 . doi: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.13 Full text in Research Archive.
 • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg & Blikstad-Balas, Marte (2019). Student Voice in Norway and the New Norwegian Curriculum, In Ada Holcar Brunauer (ed.),  Student Voice in Education : CIDREE Yearbook 2019.  National Education Institute Slovenia.  ISBN 978-961-03-0455-5.  Kap.11.  s 155 - 166 Show summary
 • Bjørkvold, Tuva & Blikstad-Balas, Marte (2018). Students as researchers: What and why seventh-grade students choose to write when investigating their own research question. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102(2), s 304- 341 . doi: 10.1002/sce.21324 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere snakker om skriving på åttende trinn. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  4(1) . doi: 10.23865/njlr.v4.1020 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2018). Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts Lessons in Norwegian Lower Secondary Classrooms.. Written Communication: an international quarterly of research, theory, and application.  ISSN 0741-0883.  35(2), s 119- 154 . doi: 10.1177/0741088317751123 Full text in Research Archive.
 • Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2018). Observation manuals as lenses to classroom teaching: Pitfalls and possibilities. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  17(1), s 129- 146 . doi: 10.1177/1474904117703228 Full text in Research Archive. Show summary
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Luoto, Jennifer Maria; Tanner, Marie; Tengberg, Michael; Slotte, Anna; Roe, Astrid & Sahlström, Fritjof (2018). Justice through participation: student engagement in Nordic classrooms. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  9(1), s 57- 77 . doi: 10.1080/20004508.2018.1428036 Full text in Research Archive. Show summary
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly.  ISSN 0034-0553. . doi: 10.1002/rrq.231
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Det digitale klasserommet, I: Kitt Lyngsnes & Marit Rismark (red.),  Didaktisk praksis 5.-10.trinn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500617.  Kapittel 8.  s 139 - 152
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Key challenges of using video when investigating social practices in education: contextualization, magnification, and representation. International Journal of Research & Method in Education.  ISSN 1743-727X.  40(5), s 511- 523 . doi: 10.1080/1743727X.2016.1181162
 • Blikstad-Balas, Marte & Davies, Chris (2017). Assessing the educational value of one-to-one devices: have we been asking the right questions?. Oxford Review of Education.  ISSN 0305-4985.  43(3), s 311- 331 . doi: 10.1080/03054985.2017.1305045 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte & Foldvik, Marte Caroline (2017). Kritisk literacy i norskfaget - hva legger elever vekt på når de vurderer tekster fra internett?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 28- 39 Full text in Research Archive.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2017). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: https://doi.org/10.1080/0969594X.2016.1239611 Full text in Research Archive.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Linking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3), s 19 . doi: 10.5617/adno.4729 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Faglig og ikke-faglig bruk av teknologi i klasserommet, I: Rune Johan Krumsvik (red.),  Digital læring i skole og lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020495.  kapittel 7.  s 136 - 150
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Key challenges of using video when investigating social practices in education: contextualization, magnification, and representation. International Journal of Research & Method in Education.  ISSN 1743-727X.  40(5), s 511- 523 . doi: 10.1080/1743727X.2016.1181162
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). “You get what you need”- Students’ attitudes towards using Wikipedia when doing school assignments. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(6), s 594- 608 . doi: 10.1080/00313831.2015.1066428 Full text in Research Archive.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611 Show summary

View all works in Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte; Korhall, Per & Nilsson, Jenny Maria (2020). Det store digitaliseringseksperimentet i skolen. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245034707.  212 s.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2020). Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215033068.  221 s.
 • Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Magnusson, Camilla G.; Lånke, May; Østmoe, Tor Ivar; Blikstad-Balas, Marte; Hjortland, Ole Thomassen & Antonsen, Pål Fjeldvig (2020). Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202597337.  463 s.
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Inn i sakens prosa. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03688-5.  195 s.
 • Blikstad-Balas, Marte & Solbu, Kjersti Rognes (red.) (2019). Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033267.  226 s.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Literacy i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025896.  128 s.

View all works in Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Det store digitaliseringseksperimentet i norsk skole – hvor går veien videre?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Hvordan var hjemmeskolen for foreldrene?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Hvorfor bør elever forske selv? Innlegg på den digitale lærerkonferansen til Nysgjerrigper 2020..
 • Blikstad-Balas, Marte (2021, 15. mars). Intervju om hva som kjennetegnet hjemmeskolen. [Radio].  NRK EKKO.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). Stengte skoler - hvilke konsekvenser har det hatt for eleven, læringen og foreldrene?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2021). The effects of school closures on student learning. Show summary
 • Kvellestad, Anders; Blikstad-Balas, Marte & Tjønndal, Anne (2021). Går tiden fortere?. morgenbladet.no.
 • Parr, Grethe Hovde; Robstad, Kristin Eide; Krudtå, Børre; Olsen, Solveig Helene; Blikstad-Balas, Marte; Kjelaas, Irmelin; Olsen, Hanne M.; Søbyskogen, Mona; Vea, Ludvig; Storheim, Jens Petter; Østborg, Karin & Barlien, Jo Sigurd (2021). Skolen etter koronapandemien. Et løft for læring og trivsel..
 • Sandtorv, Alexander Harald; Holmen, Heidi; Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; Tjønndal, Anne; Dale, Ragnhild Freng & Vollset, Knut (2021). Regjeringens billigere brus kan koste forskningen dyrt. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Blikstad-Balas, Marte (2020). Godt arbeid med læreplaner- sammen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.
 • Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund H. (2020, 01. april). Hva er forskning? Akademiet for yngre forskere forklarer.. [TV].  Video publisert på YouTube og AYFs nettsider.
 • Blikstad-Balas, Marte; Kvellestad, Anders & Tjønndal, Anne (2020). Hva spiller inn når folk skal beregne en meter?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte; Sandtorv, Alexander Harald & Korsvoll, Nils Hallvard (2020). Utilfredsstillende svar?. morgenbladet.no.
 • Blikstad-Balas, Marte; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael & Bakken, Arild Michel (2020). Expanding Nordic Literacy Research. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596. . doi: 10.23865/njlr.v6.2641
 • Blikstad-Balas, Marte; Tjønndal, Anne & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Anbefaler dere andre å bli forskere?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte; Tjønndal, Anne & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Har hele Norge havnet i en Disney-film?. morgenbladet.no.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020, 04. august). Ukens spørsmål: Hva er den beste isen?.  Morgenbladet.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020, 12. august). Ukens spørsmål: Hva er ferie?.  Morgenbladet.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020, 13. mai). De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. [Internett].  Forskning.no.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2020, 11. mai). Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker.  Aftenposten.
 • Dversnes, Gunvald & Blikstad-Balas, Marte (2020, 14. september). Hva foregår i norsktimene?. [Internett].  Spotify.
 • Eikenes, Åsmund Husabø; Korsvoll, Nils Hallvard & Blikstad-Balas, Marte (2020). Ukens spørsmål: Når slutter man å være ung?. morgenbladet.no.
 • Eriksen, Marianne Hem; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020). "Hvorfor er vi så besatt av gull, sølv og diamanter?" Arkeologen, tekstforskeren og kjemikeren svarer.. morgenbladet.no.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund Husabø (2020). Ukens spørsmål: Hvorfor har man sex?. morgenbladet.no.
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Bli med inn i sakens prosa!.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 17. september). Debatten: Nettbrett i skolen. Det er en konflikt som foregår hver dag i alle norske hjem, tiden man bruker på skjerm. Og vi får besøk av to Youtubere som fengsler hundretusener av barn og unge i timesvis. Men hva skal foreldrene slå i bordet med når skolen gir elevene skjermbrett på første skoledag?. [TV].  NRK.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 14. april). I desse dagar. Barn i en digital tidsalder.. [Radio].  NRK P2.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 17. september). Krever lengdetrening/Klassekampen.  Klassekampen.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). NOKUT Utdanningsfest: Kritisk lesing i høyere utdanning.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 11. august). Språkteigen. [Radio].  NRK radio. Show summary
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Using video as data, In Mike Lambert (ed.),  Practical Research Methods in Education: An Early Researcher’s Critical Guide.  Routledge.  ISBN 0815393563.  Chapter 5.
 • Blikstad-Balas, Marte; Aashamar, Peter Nicolai & Tveit, Sverre (2019). Elleville konspirasjonsteorier Pinlig og mislykket retorisk tokt fra professorene Torgersen og Sæverot.. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Den empatiske sakprosaen. Periskop.  ISSN 2535-7034.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. Show summary
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). LISA Nordic Study: Analyzing teaching quality by combining observational and survey data.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). Observation manuals as lenses into classroom teaching and learning – towards a common language when studying classroom instruction?.
 • Martin, Christie; Radišić, Jelena; Stovner, Roar Bakken; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2019). Exploring the use of mathematics observation tools across contexts - How do these tools shape our understanding of instructional quality when applied in different school settings?. Show summary
 • Roe, Astrid; Balas, Marte Blikstad & Tengberg, Michael (2019). Student perceptions as an indicator of teaching quality in Finnish, Norwegian and Swedish lower secondary classrooms.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Den om tekstforståelse - NOKUT-podden. En podcast om høyere utdanning. Show summary
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Elevers kildevurdering på internett - podkast 090418 Rekk opp hånda!.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Fagfornyelse + Nysgjerrigper = sant? Hvorfor er det så viktig å bruke tid på forskning i skolen?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018, 11. oktober). Praktisk info med Jon Almaas. Intervju om hvordan vi forholder oss til ulike typer litteratur og hvorfor det er viktig å lese.. [TV].  TV Norge.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Skoleforskning - podkast 261118 Rekk opp hånda!.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius; Holmen, Heidi & Aronsen, Jan Magnus (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2018). The Role of Literary Texts in Lower Secondary School Language Arts Lessons. Show summary
 • Jensen, Linn Victoria Mørck; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). Hvor ble det av sjangrene?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 18- 23
 • Berge, Kjell Lars & Blikstad-Balas, Marte (2017). Skolens viktigste fag. Det gamle norskfaget er dødt – leve det nye norskfaget!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Hva skjer med en tekst når den kommer inn i klasserommet?. UBlogg. Show summary
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Kronikk:Når ble forskningsbasert argumentasjon en hersketeknikk?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Math instruction in Norway and Finland – what typical discourses and technologies are prominent in the classrooms?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017, 01. mars). "NRK Ytring: Folkemøte på Parkteatetret -Hva er galt med norskfaget?". [TV].  NRK2.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Student surveys as measures of instructional quality.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?. Show summary
 • Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Text Based Interaction in Norway and Sweden: What Opportunities do Students have to Talk about Texts?.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2017). Conference paper: Instructional practices captured in video recorded classroom observations.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2017). Conference paper: The Quality of Feedback. Instructional practices captured in video recorded classroom observations.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Hvordan brukes skjønnlitterære tekster i norsk på ungdomstrinnet? En studie av skjønnlitterære teksters rolle i norsk i 46 8.klasser i Norge. Show summary
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Why and How do Students Read Fiction? A Study of The Role of Literary Texts in Lower Secondary Language Arts Lessons. Show summary
 • Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). The Normativity of Rating Manuals in the Classroom.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Using classroom videos and student surveys to measure teaching practice.
 • Luoto, Jennifer Maria; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Mathematics Instruction in Norway and Finland: Representation of Content. Show summary
 • Roe, Astrid; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Assessment of Instructional Quality Across Cultures, Quantitative and Qualitative Studies. New Approaches and Findings: Using classroom videos and student surveys to measuring teaching quality.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). LNU inviterer til slankekur! Tema: Fremtidens norskfag.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Skolens nye digital literacy. (invited key note).
 • Blikstad-Balas, Marte & Spurkland, Simen (2016). Digitalisering av skolen: De største utfordringene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 29- 33
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference paper: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference symposium: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo..
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations. Show summary
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations..

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:23 AM - Last modified July 2, 2021 3:56 PM