Marte Blikstad-Balas

Professor

Academic Interests

Reading, writing and ICT in school contexts

Video methodology in classroom research

Teaching

Responsible for the research method courses DIFO4001 and DIFO4050 

Also teaches NDID-courses

 

Roles and projects

Project leader Video to Support Excellence in Teaching (VIST)

Vice chair of the Nordic Centre of Excellence - Quality in Nordic Teaching (QUINT)

Team leader in QUINT Theme 3 - Using videos to support teachers’ professional learning

Member of the Young Academy of Norway

 Advisory board of Nordic Journal of Literacy Research

 

 

Tags: Literacy, Reading, Writing, ICT and Learning, ICT, classroom-research

Publications

Sørvik, Gard Ove; Blikstad-Balas, Marte & Ødegaard, Marianne (2015). “Do Books Like These Have Authors?” New Roles for Text and New Demands on Students in Integrated Science-Literacy Instruction . Science Education.  ISSN 0036-8326.  99(1), s 39- 69

Blikstad-Balas, Marte & Sørvik, Gard Ove (2014). Researching literacy in context: using video analysis to explore school literacies. Literacy.  ISSN 1741-4350. . doi: 10.1111/lit.12037

Blikstad-Balas, Marte (2014). Lærebokas hegemoni - et avsluttet kapittel?, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Kapittel.  s 325 - 347

Blikstad-Balas, Marte (2013):«Et svar på nesten alt» – om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole. Norsklæreren 2013 ;Volum 13.(1) s. 34-43

Blikstad-Balas, Marte (2013): Vague Concepts in the Educational Sciences: Implications for Researchers. Scandinavian Journal of Educational Research 2013 ;Volum 57.(1) s. -
 (elektronisk versjon: http://www.tandfonline.com/eprint/wSjEiA8GUGCXPuTksxbU/full)

Blikstad-Balas, Marte (2012): Digital Literacy in Upper Secondary School - What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction? i Nordic Journal of Digital Literacy. vol. 2 issue 7. Universitetsforlaget

Blikstad-Balas, Marte (2012): Det digitale klasserommet: oppdatert på fag eller Facebook? i Bedre Skole. nr 3 2012

 • Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2020). Still a long way to go Narrow and transmissive use of technology in the classroom. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  15(1), s 55- 68 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-01-05 Full text in Research Archive.
 • Gabrielsen, Ida Lodding & Blikstad-Balas, Marte (2020). Hvilken litteratur møter elevene i norskfaget? En analyse av hvilke skjønnlitterære verk som inngår i 178 norsktimer på åttende trinn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818. . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-02-02
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Digital teknologi i klasserommet – noen sentrale utfordringer, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Kapittel 3.  s 51 - 64
 • Blikstad-Balas, Marte & Skaug, Sigrid (2019). Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  5(1) . doi: 10.23865/njlr.v5.1566 Full text in Research Archive.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2019). The role of literature in the classroom: How and for what purposes do teachers in lower secondary school use literary texts?. L1-Educational Studies in Language and Literature.  ISSN 1567-6617.  19, s 1- 32 . doi: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.13 Full text in Research Archive.
 • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg & Blikstad-Balas, Marte (2019). Student Voice in Norway and the New Norwegian Curriculum, In Ada Holcar Brunauer (ed.),  Student Voice in Education : CIDREE Yearbook 2019.  National Education Institute Slovenia.  ISBN 978-961-03-0455-5.  Kap.11.  s 155 - 166 Show summary
 • Bjørkvold, Tuva & Blikstad-Balas, Marte (2018). Students as researchers: What and why seventh-grade students choose to write when investigating their own research question. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102(2), s 304- 341 . doi: 10.1002/sce.21324 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere snakker om skriving på åttende trinn. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  4(1) . doi: 10.23865/njlr.v4.1020 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2018). Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts Lessons in Norwegian Lower Secondary Classrooms.. Written Communication: an international quarterly of research, theory, and application.  ISSN 0741-0883.  35(2), s 119- 154 . doi: 10.1177/0741088317751123 Full text in Research Archive.
 • Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2018). Observation manuals as lenses to classroom teaching: Pitfalls and possibilities. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  17(1), s 129- 146 . doi: 10.1177/1474904117703228 Full text in Research Archive. Show summary
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Luoto, Jennifer Maria; Tanner, Marie; Tengberg, Michael; Slotte, Anna; Roe, Astrid & Sahlström, Fritjof (2018). Justice through participation: student engagement in Nordic classrooms. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  9(1), s 57- 77 . doi: 10.1080/20004508.2018.1428036 Full text in Research Archive. Show summary
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly.  ISSN 0034-0553. . doi: 10.1002/rrq.231
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Det digitale klasserommet, I: Kitt Lyngsnes & Marit Rismark (red.),  Didaktisk praksis 5.-10.trinn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500617.  Kapittel 8.  s 139 - 152
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Key challenges of using video when investigating social practices in education: contextualization, magnification, and representation. International Journal of Research & Method in Education.  ISSN 1743-727X.  40(5), s 511- 523 . doi: 10.1080/1743727X.2016.1181162
 • Blikstad-Balas, Marte & Davies, Chris (2017). Assessing the educational value of one-to-one devices: have we been asking the right questions?. Oxford Review of Education.  ISSN 0305-4985.  43(3), s 311- 331 . doi: 10.1080/03054985.2017.1305045 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte & Foldvik, Marte Caroline (2017). Kritisk literacy i norskfaget - hva legger elever vekt på når de vurderer tekster fra internett?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 28- 39 Full text in Research Archive.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2017). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: https://doi.org/10.1080/0969594X.2016.1239611 Full text in Research Archive.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Linking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3), s 19 . doi: 10.5617/adno.4729 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Faglig og ikke-faglig bruk av teknologi i klasserommet, I: Rune Johan Krumsvik (red.),  Digital læring i skole og lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020495.  kapittel 7.  s 136 - 150
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Key challenges of using video when investigating social practices in education: contextualization, magnification, and representation. International Journal of Research & Method in Education.  ISSN 1743-727X.  40(5), s 511- 523 . doi: 10.1080/1743727X.2016.1181162
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). “You get what you need”- Students’ attitudes towards using Wikipedia when doing school assignments. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(6), s 594- 608 . doi: 10.1080/00313831.2015.1066428 Full text in Research Archive.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611 Show summary
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). Digital literacy in upper secondary school - what do students use their laptops for during teacher instruction?. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2015(4), s 122- 137
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). Skolens nye literacy Hvordan endres skolens tekstpraksiser når digital teknologi er tilgjengelig i klasserommet?. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi.  ISSN 2445-7981. . doi: 10.7146/lt.v1i1.107724 Full text in Research Archive.
 • Sørvik, Gard Ove; Blikstad-Balas, Marte & Ødegaard, Marianne (2015). "Do Books Like These Have Authors?" New Roles for Text and New Demands on Students in Integrated Science-Literacy Instruction. Science Education.  ISSN 0036-8326.  99(1), s 39- 69 . doi: 10.1002/sce.21143
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Lærebokas hegemoni - et avsluttet kapittel?, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Kapittel.  s 325 - 347 Full text in Research Archive.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Vague Concepts in the Educational Sciences: Implications for Researchers. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(5), s 528- 539 . doi: 10.1080/00313831.2013.773558
 • Blikstad-Balas, Marte & Høgenes, Tora (2014). Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  8(1) . doi: 10.5617/adno.1094

View all works in Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2020). Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215033068.  221 s.
 • Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Magnusson, Camilla G.; Lånke, May; Østmoe, Tor Ivar; Blikstad-Balas, Marte; Hjortland, Ole Thomassen & Antonsen, Pål Fjeldvig (2020). Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202597337.  463 s.
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Inn i sakens prosa. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03688-5.  195 s.
 • Blikstad-Balas, Marte & Solbu, Kjersti Rognes (red.) (2019). Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033267.  226 s.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Literacy i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025896.  128 s.

View all works in Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund H. (2020, 01. april). Hva er forskning? Akademiet for yngre forskere forklarer.. [TV].  Video publisert på YouTube og AYFs nettsider.
 • Blikstad-Balas, Marte; Tjønndal, Anne & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Anbefaler dere andre å bli forskere?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020, 04. august). Ukens spørsmål: Hva er den beste isen?.  Morgenbladet.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020, 13. mai). De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. [Internett].  Forskning.no.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2020, 11. mai). Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker.  Aftenposten.
 • Dversnes, Gunvald & Blikstad-Balas, Marte (2020, 14. september). Hva foregår i norsktimene?. [Internett].  Spotify.
 • Eriksen, Marianne Hem; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020). "Hvorfor er vi så besatt av gull, sølv og diamanter?" Arkeologen, tekstforskeren og kjemikeren svarer.. morgenbladet.no.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund Husabø (2020). Ukens spørsmål: Hvorfor har man sex?. morgenbladet.no.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Eikenes, Åsmund Husabø (2020). Ukens spørsmål: Når slutter man å være ung?. morgenbladet.no.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020). Utilfredsstillende svar?. morgenbladet.no.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 17. september). Debatten: Nettbrett i skolen. Det er en konflikt som foregår hver dag i alle norske hjem, tiden man bruker på skjerm. Og vi får besøk av to Youtubere som fengsler hundretusener av barn og unge i timesvis. Men hva skal foreldrene slå i bordet med når skolen gir elevene skjermbrett på første skoledag?. [TV].  NRK.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 14. april). I desse dagar. Barn i en digital tidsalder.. [Radio].  NRK P2.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 17. september). Krever lengdetrening/Klassekampen.  Klassekampen.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). NOKUT Utdanningsfest: Kritisk lesing i høyere utdanning.
 • Blikstad-Balas, Marte (2019, 11. august). Språkteigen. [Radio].  NRK radio. Show summary
 • Blikstad-Balas, Marte (2019). Using video as data, In Mike Lambert (ed.),  Practical Research Methods in Education: An Early Researcher’s Critical Guide.  Routledge.  ISBN 0815393563.  Chapter 5.
 • Blikstad-Balas, Marte; Aashamar, Peter Nicolai & Tveit, Sverre (2019). Elleville konspirasjonsteorier Pinlig og mislykket retorisk tokt fra professorene Torgersen og Sæverot.. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Den empatiske sakprosaen. Periskop.  ISSN 2535-7034.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. Show summary
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). LISA Nordic Study: Analyzing teaching quality by combining observational and survey data.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). Observation manuals as lenses into classroom teaching and learning – towards a common language when studying classroom instruction?.
 • Martin, Christie; Radišić, Jelena; Stovner, Roar Bakken; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2019). Exploring the use of mathematics observation tools across contexts - How do these tools shape our understanding of instructional quality when applied in different school settings?. Show summary
 • Roe, Astrid; Balas, Marte Blikstad & Tengberg, Michael (2019). Student perceptions as an indicator of teaching quality in Finnish, Norwegian and Swedish lower secondary classrooms.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Den om tekstforståelse - NOKUT-podden. En podcast om høyere utdanning. Show summary
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Elevers kildevurdering på internett - podkast 090418 Rekk opp hånda!.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Fagfornyelse + Nysgjerrigper = sant? Hvorfor er det så viktig å bruke tid på forskning i skolen?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018, 11. oktober). Praktisk info med Jon Almaas. Intervju om hvordan vi forholder oss til ulike typer litteratur og hvorfor det er viktig å lese.. [TV].  TV Norge.
 • Blikstad-Balas, Marte (2018). Skoleforskning - podkast 261118 Rekk opp hånda!.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius; Holmen, Heidi & Aronsen, Jan Magnus (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2018). The Role of Literary Texts in Lower Secondary School Language Arts Lessons. Show summary
 • Jensen, Linn Victoria Mørck; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). Hvor ble det av sjangrene?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 18- 23
 • Berge, Kjell Lars & Blikstad-Balas, Marte (2017). Skolens viktigste fag. Det gamle norskfaget er dødt – leve det nye norskfaget!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Hva skjer med en tekst når den kommer inn i klasserommet?. UBlogg. Show summary
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Kronikk:Når ble forskningsbasert argumentasjon en hersketeknikk?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017). Math instruction in Norway and Finland – what typical discourses and technologies are prominent in the classrooms?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2017, 01. mars). "NRK Ytring: Folkemøte på Parkteatetret -Hva er galt med norskfaget?". [TV].  NRK2.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Student surveys as measures of instructional quality.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?. Show summary
 • Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Text Based Interaction in Norway and Sweden: What Opportunities do Students have to Talk about Texts?.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2017). Conference paper: Instructional practices captured in video recorded classroom observations.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2017). Conference paper: The Quality of Feedback. Instructional practices captured in video recorded classroom observations.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Hvordan brukes skjønnlitterære tekster i norsk på ungdomstrinnet? En studie av skjønnlitterære teksters rolle i norsk i 46 8.klasser i Norge. Show summary
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Why and How do Students Read Fiction? A Study of The Role of Literary Texts in Lower Secondary Language Arts Lessons. Show summary
 • Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). The Normativity of Rating Manuals in the Classroom.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Using classroom videos and student surveys to measure teaching practice.
 • Luoto, Jennifer Maria; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Mathematics Instruction in Norway and Finland: Representation of Content. Show summary
 • Roe, Astrid; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Assessment of Instructional Quality Across Cultures, Quantitative and Qualitative Studies. New Approaches and Findings: Using classroom videos and student surveys to measuring teaching quality.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). LNU inviterer til slankekur! Tema: Fremtidens norskfag.
 • Blikstad-Balas, Marte (2016). Skolens nye digital literacy. (invited key note).
 • Blikstad-Balas, Marte & Spurkland, Simen (2016). Digitalisering av skolen: De største utfordringene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 29- 33
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference paper: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference symposium: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo..
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations. Show summary
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations..
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). Gåten kreative tekster - hvordan kan vi fremme elevenes kreative skriving?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). Hva er egentlig skoleliteracy i dagens stadig mer digitale klasserom?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2015, 10. september). Ikke nok å gi elevene PC.. [Internett].  Forskning.no.
 • Blikstad-Balas, Marte (2015). NKUL Plenumforedrag 2015: Hva skal til for å lykkes med digital teknologi I skolen?.
 • Blikstad-Balas, Marte & Hertzberg, Frøydis (2015). Fra sjangerformalisme til sjangeranarki?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  1, s 47- 51
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2015). Å koble elevprestasjoner og undervisning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1(1), s 65- 67
 • Blikstad-Balas, Marte (2014, 14. januar). Debatt om IKT i skolen. [TV].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Hvordan integrere IKT i ulike fag?.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). IKT i skolen og ansvar for egen læring – et bidrag til demokratisk bevissthet? (Key Note, skolelederdagene).
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Ingen grunn til å tro at PC og Internett i seg selv gir læring. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Blikstad-Balas, Marte (2014). Klasseledelse i teknologitette omgivelser - lærernes kompetansebehov (Presentasjon for UDIR på vegne av ProTed).
 • Blikstad-Balas, Marte; Svarstad, Jørgen & Slettholm, Andreas (2014, 17. januar). PC-bruk i timene: Facebook, spill, blogger, chat, nettaviser og litt fag.  Aftenposten.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:23 AM - Last modified Mar. 12, 2019 10:01 AM