Henriette Hogga Siljan

Image of Henriette Hogga Siljan
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publications

  • Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (2019). Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som digitalt redskap i litteraturundervisningen, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Kapittel 5.  s 79 - 96
  • Roås, Sissel E. & Siljan, Henriette Hogga (2019). Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Kapittel 7.  s 125 - 146
  • Siljan, Henriette Hogga (2017). "Være stille og ikke fikle med ting, det er vel det viktigste" - Om lytting som muntlig ferdighet, I: Kåre Kverndokken; Norunn Askeland & Henriette Hogga Siljan (red.),  Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2227-8.  Kapittel.  s 121 - 144
  • Siljan, Henriette (2016). En verdinøytral fremstilling? En diakron analyse av sigøyner/rom i leksikontekster, I: Norunn Askeland & Bente Aamotsbakken (red.),  Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter.  Portal forlag.  ISBN 9788283140941.  Kapittel.  s 186 - 208

View all works in Cristin

  • Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (red.) (2019). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  381 s.
  • Kverndokken, Kåre; Askeland, Norunn & Siljan, Henriette Hogga (red.) (2017). Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2227-8.  314 s.

View all works in Cristin

  • Siljan, Henriette Hogga & Moe, Mette (2019). Digitale grep/undervisningstips nr 43, 45, 51, 52, 53, 62-71, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Digitale grep/undervisningstips.
  • Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (2019). Forord, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Forord.  s 4 - 6
  • Wølner, Tor Arne & Siljan, Henriette Hogga (2019). Digitale grep/undervisningstips, nr. 39, 40, 56, 59-61, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Digitale grep/undervisningstips.
  • Veum, Aslaug; Siljan, Henriette Hogga & Maagerø, Eva (2018). Who am I? A multimodal self-presentation by newly arrived young immigrants”.

View all works in Cristin

Published Aug. 8, 2018 11:48 AM - Last modified Mar. 12, 2020 12:37 PM