Henriette Hogga Siljan

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publications

  • Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (2019). Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som digitalt redskap i litteraturundervisningen, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Kapittel 5.  s 79 - 96
  • Roås, Sissel E. & Siljan, Henriette Hogga (2019). Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Kapittel 7.  s 125 - 146
  • Siljan, Henriette Hogga (2017). "Være stille og ikke fikle med ting, det er vel det viktigste" - Om lytting som muntlig ferdighet, I: Kåre Kverndokken; Norunn Askeland & Henriette Hogga Siljan (red.),  Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2227-8.  Kapittel.  s 121 - 144
  • Siljan, Henriette (2016). En verdinøytral fremstilling? En diakron analyse av sigøyner/rom i leksikontekster, I: Norunn Askeland & Bente Aamotsbakken (red.),  Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter.  Portal forlag.  ISBN 9788283140941.  Kapittel.  s 186 - 208
  • Siljan, Henriette (2016). Kunnskap er makt. Om kvener/norskfinner og skogfinner på norsk Wikipedia, I: Norunn Askeland & Bente Aamotsbakken (red.),  Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter.  Portal forlag.  ISBN 9788283140941.  Kapittel.  s 167 - 185
  • Siljan, Henriette Hogga (2015). Nominalisering i et tekst- og kontekstperspektiv, I: Gunhild Kvåle; Eva Maagerø & Aslaug Veum (red.),  Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0433-8.  Kapittel.  s 61 - 80

View all works in Cristin

  • Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (red.) (2019). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  381 s.
  • Kverndokken, Kåre; Askeland, Norunn & Siljan, Henriette Hogga (red.) (2017). Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2227-8.  314 s.

View all works in Cristin

  • Veum, Aslaug; Siljan, Henriette Hogga & Maagerø, Eva (2018). Who am I? A multimodal self-presentation by newly arrived young immigrants”.
  • Siljan, Henriette Hogga (2015). Substantivsyken – en overdreven lidelse. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1)

View all works in Cristin

Published Aug. 8, 2018 11:48 AM - Last modified Aug. 8, 2018 11:48 AM