Anja Ramfjord Isaksen

Bilde av Anja Ramfjord Isaksen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099/ Blindern/ 0317 Oslo

Faglige interesser og kompetanseområder

Engelskdidaktikk, engelskundervisning på yrkesfag, FYR, yrkesretting, livsmestring, digital kompetanse, digital livsmestring i videregående skole etter implementeringen av fagfornyelsen i engelsk, samfunnskunnskap og matematikk. 

Faglig bakgrunn

Jeg er utdannet ved Lektorprogrammet i fremmedspråk i engelsk og nordisk, året 2013-2018. Deretter har jeg videreutdanning innenfor spesialpedagogikk og veiledningskompetanse. Jeg har arbeidet som engelsk -og norsklærer ved en yrkesfaglig videregående skole siden 2018 – d.d. 

Samarbeid

Doktorgraden er integrert i forskningsprosjektet Evaluering av fagfornyelsen i fag (EDUCATE) - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (uio.no)
 

 

Publikasjoner

Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum & Ramfjord Isaksen, Anja (2020). Vocational English. Building vocational orientation and relevance . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 65–90.

Isaksen, A. (2018). Vocational students. Strategy use and motivation for reading in English. A quantitative study of self-reported comprehension strategy use and interest for reading. Unpublished MA thesis, University of Oslo. 

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. aug. 2022 21:28 - Sist endret 19. sep. 2022 10:02