English version of this page

Digital livsmestring i videregående skole. En komparativ studie av implementeringen av digital livsmestring i engelsk, samfunnskunnskap og matematikk etter fagfornyelsen (ph.d.-prosjekt)

Prosjektet skal forske på implementeringen av livsmestring og digital dømmekraft i videregående skole etter fagfornyelsen (LK20) i Norge.

Studenter foran laptop. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Ph.d.-prosjektet er del av EDUCATE-prosjektet, som forsker på evalueringen av fagfornyelsen i ulike fag.

Ph.d.-prosjektet vil forske på hvordan implementeringen er operasjonalisert i og på tvers av utvalgte fag (e.g. engelsk, matematikk og samfunnskunnskap) i studiespesialiserende og yrkesfaglige studieprogrammer. Konseptene livsmestring og digital dømmekraft vil identifiseres, og det vil forskes på det potensielle overlappet mellom dem som vil bli kalt «digital livsmestring».

Bakgrunn

Som en del av EDUCATE-prosjektet vil ph.d.-prosjektet gjennomføre sammenlignende klasseromsstudier på videregående skole over tid (2021-2025) på tvers av reformer (LK06 og LK20). PhD-studien går over fire år (2022-2026) og vil bruke et mixed methods design som bygger på EDUCATE-prosjektet. Teoretiske rammeverk tilknyttet livsmestring og digital dømmekraft vil bli benyttet i studien, i tillegg til annen relevant forskning. 

Finansiering

Prosjektet er en offentlig ph.d. finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og Viken Fylkeskommune.

Publisert 16. sep. 2022 12:48 - Sist endret 16. sep. 2022 12:49

Kontakt

Anja Ramfjord Isaksen
Ph.d.-kandidat

Veiledere

  • Nora E. H. Mathé (hovedveileder)
  • Lisbeth M. Brevik (medveileder)
  • Greta B. Gudmundsdottir (medveileder)

Ph.d.-prosjektet er tilknyttet det større forskningsprosjektet Evaluering av fagfornyelsen i fag (EDUCATE).