Deltakere i Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA)

Navn Telefon E-post Emneord
Torunn Aanesland Strømme Førsteamanuensis +47 22840730 t.a.stromme@ils.uio.no Læring og utdanning
Greta Björk Gudmundsdottir Professor +47 22855697 +47 94525222 g.b.gudmundsdottir@ils.uio.no Læring og utdanning, Praksis, IKT og læring, Lærerutdanningsforskning, Komparative og internasjonale studier
Ruth Jensen Førsteamanuensis +47 22844857 +4745411604 ruth.jensen@ils.uio.no Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori
Ann Elisabeth Gunnulfsen Førsteamanuensis +47 22858557 +4797759928 (mob) +4797759928 a.e.gunnulfsen@ils.uio.no Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan
Eli Lejonberg Førsteamanuensis +47 22858250 eli.lejonberg@ils.uio.no Veiledning og mentoring (VEIL), Veiledning, Profesjonslæring, Profesjonsutdanning, Profesjonskunnskap, Partnerskap, Undervisning, Skoleutvikling, Mentoring
Ketil Mathiassen Førstelektor +47 22857664 +47 92234825 (mob) 92234825 ketil.mathiassen@ils.uio.no Naturfagdidaktikk, Lektorprogrammet, Læring og undervisning, Læring og IKT, Læring og utdanning, Naturfagdidaktikk, Universitetsskole, Undervisningskvalitet, Vurdering
Crina Damsa Førsteamanuensis +47 22840725 crina.damsa@iped.uio.no Digitale læringsomgivelser, Student-sentrert læring, Pedagogikk, Høyere utdanning
Hilde Marie Madsø Jacobsen Stipendiat +47 22844821 h.m.m.jacobsen@ils.uio.no
Viviana Daza Stipendiat viviana.daza@ils.uio.no Lærerutdanning, Praksis, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Læring og utdanning
Tone Malmstedt Eriksen Stipendiat +47 22857457 +4791302998 (mob) +4791302998 t.m.eriksen@ils.uio.no ProTed, Senter for fremragende utdanning
Marie Stanghov Thorstensen Avdelingsleder +47 22854261 m.s.thorstensen@ils.uio.no Studieadministrasjon, Praksis, Lektorprogrammet, Universitetsskoler
Martin Eek Olsen Seniorkonsulent +47 22845753 m.e.olsen@ils.uio.no
Torgeir Christiansen Senioringeniør +47 22854137 torgeir.christiansen@ils.uio.no
Ragnhild Gotaas Torvik Seniorkonsulent +47 22857795 r.g.torvik@ils.uio.no Studieadministrasjon