English version of this page

Verktøy for veiledning

Prosjektet utvikler forskningsbaserte verktøy for bruk i veiledning av lærerstudenter i praksis og på campus, og undersøker hvordan verktøyene kan bidra til nye læreres faglige utvikling.

Nye verktøy for veiledning av nye studenter skal utvikles og utprøves. Illustrasjonsfoto av prosjektarbeid: colourbox.

Verktøy for veiledning av nye studenter skal utvikles og prøves ut. Illustrasjonsfoto: colourbox.

Om prosjektet

Basert på forskning og teori om læreres ledelsesstiler, ferdigheter nye lærere trenger å mestre, samt bruk av video for læreres profesjonelle utvikling, utvikler prosjektet tre sett med verktøy:

  1. Verktøy knyttet til en beslutningssimulator hvor studentene blir stilt overfor utfordrende case og tar avgjørelser som relateres til ulike ledelsesstiler som kan karakterisere lærere i klasserommet.
  2. Verktøy som gir innsikt i elevers opplevelser knyttet til studentenes praksis, sammenstilt med studentenes egenrapportering.
  3. Verktøy for strukturert bruk av video til systematisk arbeid med utvikling av egen lærerpraksis sammen med elever, medstudenter og veileder.

Hvordan verktøyene fungerer i bruk følges opp med intervjuer, observasjoner og spørreskjema.

Bakgrunn

Prosjektet tar utgangpunkt i et pilotprosjekt støttet av NFR (no. 237863) som undersøkte bruk av elevtilbakemeldinger til lærerstudenter og i veiledning. Utviklingen av verktøyene er forankret i forskning på veiledning, nye lærere og lærerarbeid. Hvordan verktøyene fungerer i bruk følges opp med intervjuer, observasjoner og spørreskjema. Prosjektet starter opp i 2019 og avsluttes i 2023.

Finansiering

Prosjektet er tildelt midler av Norges forskningsråd.

Samarbeid

Arbeidet er forankret i forskergruppen TEPEC i samarbeid med William and Mary School of Education, og flere av lærerutdanningens partnerskoler.

Publikasjoner

Pettersen, M., & Lejonberg, E. (2022). Elevrespons i praksisveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1-17.

Nesje, K., & Lejonberg, E. (2022). Tools for the school-based mentoring of pre-service teachers: A scoping review. Teaching and Teacher Education, 111, 103609.

Pettersen. (2020). Bruk av undervisningsvurdering i veiledning av lærerstudenter. Masteroppgaver, Universitetet i Oslo.

  • Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2020). Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning. I Elstad, Eyvind (Red.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. s. 296–315.

Se alle arbeider i Cristin

  • Fransson, Göran & Lejonberg, Eli (2021). Disruptive innovations in teacher education? .
  • Lejonberg, Eli & Nesje, Katrine (2020). Tools for mentoring of preservice teachers.
  • Nesje, Katrine & Lejonberg, Eli (2019). Tools for mentoring of preservice teachers: A systematic review.
  • Elstad, Eyvind & Lejonberg, Eli (2018). Developing new tools for mentoring in teacher education.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. apr. 2018 14:33 - Sist endret 21. juni 2022 15:50

Kontakt

Eli Lejonberg
prosjektleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere