Tove Seiness Hunskaar

Doctoral Research Fellow - Institutt for lærerutdanning
Image of Tove Seiness Hunskaar
Norwegian version of this page
Phone +47 22854158
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Faculty of Educational Sciences (Student)
Tags: Japan

Publications

  • Hatlevik, Ida Katrine R; Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2020). Universitet og skole i samarbeid om lærerutdanning - Universitetet i Oslo sin modell for utvidet partnerskap. In Elstad, Eyvind (Eds.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. p. 277–295.
  • Hunskaar, Tove Seiness & Eriksen, Tone Malmstedt (2019). University Schools as Partners: The Jewel in the Crown of Teacher Education, Kooperation von Universitãt und Schule fõrdern. Verlag Barbara Budrich. ISSN 9783847422099. p. 257–277. doi: 10.2307/j.ctvdf01pd.16.
  • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin & Hunskaar, Tove Seiness (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(3), p. 1–21. doi: 10.5617/adno.4447. Full text in Research Archive
  • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Hunskaar, Tove Seiness (2017). Behov for å utvikle "det tredje rom" i relasjonen mellom universitet og praksisskoler . UNIPED. ISSN 1500-4538. 40(1), p. 68–85. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-06. Full text in Research Archive
  • Engelien, Kirsti Lyngvær & Hunskaar, Tove Seiness (2015). Video-based Assessment for Learning in Teacher Education. In Ho, Curtis P. & Lin, Grace (Ed.), E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-20-9. p. 581–581.
  • Hunskaar, Tove Seiness & Borge, Inger Christin (2015). Ønsker du å utvikle matematikkundervisningen din? In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 99–110.

View all works in Cristin

  • Damsa, Crina I.; Hunskaar, Tove Seiness & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Tablet-mediated video observations as means for guidance and practice-based learning in teacher education.

View all works in Cristin

Published Sep. 1, 2010 9:26 AM - Last modified Oct. 10, 2018 11:05 AM