Ida Lodding Gabrielsen

Bilde av Ida Lodding Gabrielsen
English version of this page
Mobiltelefon +4792439051
Rom 6. etg
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Skjønnlitteraturens plass i skolen. Som leseforsker og norskdidaktiker er jeg spesielt interessert i elevers møter med skjønnlitteratur i klasserommet, og jeg forsker på hvilken litteratur elever møter i norskfaget og hvordan skjønnlitterære tekster presenteres, brukes og diskuteres i klasserommet

Jeg er også opptatt av hva vil vil med litteratur i skolen, og skjønnlitteraturen muligheter i Fagfornyelsen, særlig knyttet til de tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap, Livsmestring og folkehelse og Bærekraftig utvikling. 

Mer generelt er jeg interessert i klasseromsforskning, observasjonsmetodologi, lesedidaktikk og literacy.

Aktivitet

Doktorgradsprosjekt tilknyttet forskningsprosjektet LISA (Linkin Instruction and Student Achievement).

Prosjektleder (Oslo/Norge) for forskningsprosjektet Quality Literature Education (QUALE). Tilknyttet QUINT - Nordic Center of Excellence. Nordforsk.

Veiledning

Biveileder for masterstudent Guro Stordrange, 2019

Biveileder for masterstudent Sigrid Skaug, 2018

Publisert 15. aug. 2016 12:57 - Sist endret 2. juni 2021 14:04