Ida Lodding Gabrielsen

Bilde av Ida Lodding Gabrielsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Norskdidaktikk, lesing, skjønnlitteratur, literacy, klasseromsforskning, observasjonsmetodologi.

Aktivitet

Doktorgradsprosjekt tilknyttet forskningsprosjektet LISA (Linkin Instruction and Student Achievement).

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Gabrielsen, Ida Lodding (2019). Hvordan og hvorfor leser ungdomsskoleelever skjønnlitteratur på skolen?.
  • Gabrielsen, Ida Lodding (2019). «Virkemidler er det vi bruker for å oppnå sjangertrekkene» - Skjønnlitteraturens rolle i 178 norsktimer på ungdomstrinnet. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  43(4), s 28- 36
  • Gabrielsen, Ida Lodding & Oksbjerg, Marianne (2019). Læremiddelbruk i litteraturundervisningen – en sammenligning av dansk og norsk grunnskolepraksis.
  • Gabrielsen, Ida Lodding (2018). How and why do students read fiction? A Study of Literature Instruction in 182 Lower Secondary Language Arts Lessons in Norway.
  • Gabrielsen, Ida Lodding (2018). Literature Instruction – A Study of Instructional Practices and the Role of Literary Texts in 46 Lower Secondary Language Arts Classrooms.
  • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2018). The Role of Literary Texts in Lower Secondary School Language Arts Lessons. Vis sammendrag
  • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Hvordan brukes skjønnlitterære tekster i norsk på ungdomstrinnet? En studie av skjønnlitterære teksters rolle i norsk i 46 8.klasser i Norge. Vis sammendrag
  • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Why and How do Students Read Fiction? A Study of The Role of Literary Texts in Lower Secondary Language Arts Lessons. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 12:57 - Sist endret 21. mai 2017 12:57