Ida Lodding Gabrielsen

Bilde av Ida Lodding Gabrielsen
English version of this page
Mobiltelefon +47 92439051 +4792439051
Rom 6. etg
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Skjønnlitteraturens plass i skolen. Som leseforsker og norskdidaktiker er jeg spesielt interessert i elevers møter med skjønnlitteratur i klasserommet, og jeg forsker på hvilken litteratur elever møter i norskfaget og hvordan skjønnlitterære tekster presenteres, brukes og diskuteres i klasserommet

Jeg er også opptatt av hva vil vil med litteratur i skolen, og skjønnlitteraturen muligheter i Fagfornyelsen, særlig knyttet til de tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap, Livsmestring og folkehelse og Bærekraftig utvikling. 

Mer generelt er jeg interessert i klasseromsforskning, observasjonsmetodologi, lesedidaktikk og literacy.

Aktivitet

Doktorgradsprosjekt tilknyttet forskningsprosjektet LISA (Linkin Instruction and Student Achievement).

Prosjektleder (Oslo/Norge) for forskningsprosjektet Quality Literature Education (QUALE). Tilknyttet QUINT - Nordic Center of Excellence. Nordforsk.

Veiledning

Biveileder for masterstudent Guro Stordrange, 2019

Biveileder for masterstudent Sigrid Skaug, 2018

Publikasjoner

 • Nissen, Anna; Tengberg, Michael; Svanbjörnsdóttir, Birna María; Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2021). Function and use of Literary Texts in Nordic Schools. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. 21, s. 1–22. doi: 10.17239/L1ESLL-2021.21.02.10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gabrielsen, Ida Lodding & Blikstad-Balas, Marte (2020). Hvilken litteratur møter elevene i norskfaget? En analyse av hvilke skjønnlitterære verk som inngår i 178 norsktimer på åttende trinn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2019). The role of literature in the classroom: How and for what purposes do teachers in lower secondary school use literary texts? L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. 19, s. 1–32. doi: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.13. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Gabrielsen, Ida Lodding (2021). Inquiry in The Norwegian Curriculum.
 • Qvortrup, Ane; Elf, Nicolaj; Hansen, Thomas Illum; Vibeke, Christensen; Olin-Scheller, Christina & Gabrielsen, Ida Lodding [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Quality Literature Education in the Nordic - The design, theorization, methodological reflections and preliminary findings from a comparative study of an inquiry-oriented approach to literature education in three Nordic countries .
 • Gabrielsen, Ida Lodding (2019). «Virkemidler er det vi bruker for å oppnå sjangertrekkene» - Skjønnlitteraturens rolle i 178 norsktimer på ungdomstrinnet. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 43(4), s. 28–36.
 • Gabrielsen, Ida Lodding (2019). Hvordan og hvorfor leser ungdomsskoleelever skjønnlitteratur på skolen? .
 • Gabrielsen, Ida Lodding & Oksbjerg, Marianne (2019). Læremiddelbruk i litteraturundervisningen – en sammenligning av dansk og norsk grunnskolepraksis.
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2018). The Role of Literary Texts in Lower Secondary School Language Arts Lessons .
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Why and How do Students Read Fiction? A Study of The Role of Literary Texts in Lower Secondary Language Arts Lessons .
 • Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (2017). Hvordan brukes skjønnlitterære tekster i norsk på ungdomstrinnet? En studie av skjønnlitterære teksters rolle i norsk i 46 8.klasser i Norge.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 12:57 - Sist endret 22. apr. 2022 15:40