Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Bilde av stipendiat. Foto.
Tid og sted: 28. nov. 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Veerle Garrels ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Promoting self-determination for adolescents with mild intellectual disability. Validation of a self-determination measure and evaluation of an educational intervention.

Bilde av stipendiat. Foto.
Tid og sted: 29. nov. 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Sverre Tveit ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Policy Legitimation of Educational Assessment Reforms. The Cases of Norway and Sweden.

Henter forslag fra Google
Tid og sted: 5. des. 2019 12:0019:00, Helga Engs hus, 231

Welcome to PhD day at the Faculty of Educational Sciences