Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

23 nov.
Tid og sted: 23. nov. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Jarmila Bubikova-Moan vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 23. november 2017

Avhandlingens tittel er:

Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 4. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Eva Elisabeth Hessevaagbakke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 4. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Kjennetegn ved sykepleieres pedagogiske kompetanse.

Tid og sted: 5. des. 2017 17:00 - 19:00, Helga Engs hus, auditorium 1

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere haustens masterkandidatar til kandidatmarkering.

 

Tid og sted: 7. des. 2017 10:15, Helga Engs hus, Blindern

Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 7. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.

Tid og sted: 14. des. 2017 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Systad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 14. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments.

Tid og sted: 20. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.paed. Rolf K. Baltzersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 20. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education. An explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between an offline and a global online setting.