Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

21 mai
Tid og sted: 21. mai 2021 12:45, Zoom

Lektor Mari-Anne Sørlie ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Testing the effectiveness of the N-PALS model – a school-wide framework to prevent externalizing student problem behavior" for graden dr.philos.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 28. mai 2021 13:00, Zoom

Master Michel Alexandre Cabot ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Meaningful Grammar Feedback in English Writing Teacher Education" for graden PhD.

NFBU logo
Tid og sted: 21. okt. 202122. okt. 2021, Universitetet i Oslo