Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

30 sep.
Foto av Jo Inge Johansen Frøytlog.
Tid og sted: 30. sep. 2022 13:00, Helga Engs hus, Auditorium 3

Master Jo Inge Johansen Frøytlog ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "Participation in classroom dialogues mediated by microblogging technology: Multidimensional investigations" for graden Philosophiae Doctor (ph.d.).