Tema: Livsmeistring

banner med små bilder av situasjoner i klasserom, en hånd og et øye.

Livet ... men korleis leve det? (Illustrasjon: Shane Colvin/UiO)

Ein livskunstnar må meistre mykje: verdival og kva meininga med livet eigentleg er, komplekse mellommenneskelege relasjonar, fysisk helse og eit virvar av tankar og følelsar. Men korleis gjer vi det, på skulen og utanfor? Og kan vi lære å bli endå betre til å meistre livet? Det utforskar vi i denne temaserien.

 

To unge menn som diskuterer. Foto
Publisert 26. apr. 2022 11:33

Mange elever i ungdomsskolen og på videregående er skeptiske til å delta i diskusjoner på sosiale medier. De frykter ubehaget ved å diskutere på nett. – Slik kan vi dessverre gå glipp av viktige, unge stemmer, sier forsker Nora Elise Hesby Mathé.