Aktuelle forskningssaker

Elev og foreldre. illustrasjonsfoto.
Publisert 2. nov. 2022 10:08

– Foreldreaksjonen i Osloskolen aktualiserer utfordringer knyttet til testing og hvordan skole-hjem-samarbeidet fungerer dersom skolen og foreldrene ikke er enige, sier forskere.

Eva Thue Vold, Lisbeth M. Brevik, and Debra Myhill. Photo
Publisert 15. aug. 2022 21:39

"I find it fascinating to see the differences between languages and what you can do in one language that you can’t do in another", said professor Debra Myhill in a conversation with professors Lisbeth M. Brevik and Eva Thue Wold.

Bilde av Beate Goldschmidt-Gjerløw og Daniel Stenersen
Publisert 17. juni 2022 11:22

Osloskolens oppfordring til deltagelse i PRIDE har vakt reaksjoner, og det sirkulerer foreldreopprop mot "kjønnsforvirrende undervisning". – Undervisning som utfordrer tradisjonelle forståelser av kjønn og seksualitet er viktig for at alle barn skal oppleve inkludering og tilhørighet i skolen, sier forsker Beate Goldschmidt-Gjerløw.

To unge menn som diskuterer. Foto
Publisert 26. apr. 2022 11:33

Mange elever i ungdomsskolen og på videregående er skeptiske til å delta i diskusjoner på sosiale medier. De frykter ubehaget ved å diskutere på nett. – Slik kan vi dessverre gå glipp av viktige, unge stemmer, sier forsker Nora Elise Hesby Mathé.

Liten jente med høreapparat
Publisert 22. mars 2022 08:37

Vår evne til å kommunisere med andre er en viktig forutsetning for å bygge relasjoner og å lykkes både i skole og arbeid. Men for barn som bruker høreapparat kan det være vanskeligere å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter. Ny forskning viser hvordan dette kan påvirke både deres språkutvikling og livskvalitet.

Bøker i hylla. Illustrasjonsbilde.
Publisert 15. mars 2022 13:04

Forskning viser at norske lærebøker er konservative. De endrer seg i liten grad, selv når det kommer nye læreplaner. Har den norske læreboka utspilt sin rolle?