Siste publikasjoner

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

 • Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike; Law, Nancy; Stahl, Gerry & Rose, Carolyn P. (2018). Multiple forms of regulation and coordination across levels in educational settings. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  s 1- 6 . doi: 10.1007/s11412-018-9274-1
 • Stang Lund, Elisabeth; Bråten, Ivar; Brandmo, Christian; Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2018). Direct and indirect effects of textual and individual factors on source-content integration when reading about a socio-scientific issue. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  s 1- 22 . doi: 10.1007/s11145-018-9868-z
 • Ludvigsen, Sten Runar & Nerland, Monika (2018). Learning at work: Social practices and units of analysis, In Frank Fischer; Cindy E. Hmelo-Silver; Susan R. Goldman & Peter Reimann (ed.),  International Handbook of the Learning Sciences.  Routledge.  ISBN 9781138670594.  Chapter 15.  s 147 - 156
 • Olsen, Kathrin & Croydon, Abigail (2018). Practices of support for children with autism in Kindergarten: Exploring the 'sayings' of Teachers., In Kari Smith (ed.),  Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning : hvor er vi? hvor vil vi gå? hva skal vi gjøre nå?.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245022599.  5.  s 109 - 128
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2018). Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: Thin data and thick data use.. Teachers and Teaching: theory and practice.  ISSN 1354-0602.  24(1), s 37- 49 . doi: 10.1080/13540602.2017.1379986 Vis sammendrag
 • Tesema, Melaku Tesfa & Braeken, Johan (2018). Regional inequalities and gender differences in academic achievement as a function of educational opportunities: Evidence from Ethiopia. International Journal of Educational Development.  ISSN 0738-0593.  60, s 51- 59 . doi: 10.1016/j.ijedudev.2017.10.023 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hernes, Leif & Gulpinar, Tona (2018). Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag, I: Hanne Christensen; Olav Eikeland; Ellen Beate Hellne-Halvorsen & Inger Marie Lindboe (red.),  Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028644.  kapittel 11.
 • Buch, Robert (2017). ss. Academy of Management. Annual Meeting Proceedings.  ISSN 2151-6561.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rege, Mari; Yeager, David S. & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Hvordan utvikle en skole som fostrer lærende tankesett?.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Students' engagement with representations in Science.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). Micro Policy Making in Schools. Use of National Test Results in a Norwegian Context.
 • Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss & Schauber, Stefan Kilian (2018). The development of letter-name knowledge in Norwegian 4-6-year-old children.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny & Melby-Lervåg, Monica (2018). Preschool predictors of later reading comprehension ability: a Campbell systematic review.
 • Cabot, Michel Alexandre (2018). Formative EFL Grammar Feedback in Teacher Writing Education.
 • Law, Nancy; Rose, Carolyn P.; Cress, Ulrike & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Different technologies, methodologies and epistemologies?is CSCL a community or communities?. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  13(2), s 131- 136 . doi: 10.1007/s11412-018-9280-3
 • Bubikova-Moan, Jarmila; Olsen, Dorothy Sutherland & Skule, Sveinung (2018). Realkompetansevurdering - en kartlegging av bruk, hindringer og utbytte i utdanning og arbeid.
 • Ferguson, Leila Eve & Bubikova-Moan, Jarmila (2018). Argumentation as a pathway to critical thinking.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2018). Studium cizích jazyků v dospělosti z pohledu narativní analýzy: příklady z Norska (The Study of Adult Second Language Learning from the Narrative Perspective: Examples from Norway).
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2018). Ph.d. - afhandlinger 2017 - 2018. Norway - Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  2(1) . doi: 10.18261/issn.2535-3381-2018-01-05
 • Breidlid, Halldis; Brekke, Øystein; Hammer, Aina; Kvalvaag, Robert Williams; Schanke, Åge J.; Tømmerås, Heidi Hansen & Aas, Per Anders (2018). Historie gir dybde til samtida. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. Vis sammendrag
 • Kaldahl, Anne-Grete; Skotheim, Torhild & Johannessen, Baard (2018). Teacher Students' Voices on Practicum Standards.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2018). Teachers' Voices on the Complexity of the Oracy Construct.
 • Guttormsen, Julie & Bøe, Mari (2018). Elever som fossilforskere.
 • Sæter, Gunn-Berit; Aaboen, Lise; Konstad, Marte & Widding, Lars Øystein (2018). Students Becoming Entrepreneurs for Life: Managing Entrepreneurial Passion and Resilience.
 • Brandmo, Christian; Throndsen, Inger & Carlsten, Tone Cecilie (2018). Predictors of beginning teachers’ self-efficacy and job satisfaction.
 • Talberg, Olav Niri (2018, 12. april). − Mye god læring i poker. [Internett].  uio.no.
 • Talberg, Olav Niri (2018, 17. april). Pokerspillere er ikke som andre spillere Pokerspill er først og fremst noe skoleflinke gutter driver med. En intellektuell kampsport, mener landets første pokerdoktor. English version: http://sciencenordic.com/poker-players-aren%E2%80%99t-other-gamers Dansk versjon: https://videnskab.dk/kultur-samfund/pokerspillere-er-ikke-som-andre-spillere. [Internett].  Forskning.no.
 • Talberg, Olav Niri (2018, 06. april). En intellektuell kampsport Unge pokerspillere føler seg ikke verdsatt..  Morgenbladet.
 • Talberg, Olav Niri (2018). Disputas Forsvar av avhandlingen: Unge pokerspillere. Læringsprosesser mellom utdanning og stigmatisering..
 • Talberg, Olav Niri (2018). Spill og transmedialitet: Spill fungerer gjennom en rekke plattformer, fra ansikt til ansikt til virtuell virkelighet, med mange forskjellige grensesnitt. Plasser poker mellom det analoge og det digitale, og sammenlign med andre tidkrevende og oppslukende spill som skaper debatt i dag. Hvordan har den generelle utviklingen av digital teknologi påvirket hvordan vi bruker og opplever spill?.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2018). Chasing the Teachers' Oracy Construct in the Landscape between Policy and Freedom.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2018). The Teachers' Voices on Standards of Oracy.
 • Luoto, Jennifer Maria (2018). Symposium on researching the quality of mathematics teaching. Experiences from the LISA project:Methodological challenges with assessing instructional quality in Nordic mathematics classrooms.
 • Lenz, Claudia; Nilsen, Anne Birgitta; Lorentzen, Gro; Lid, Stian; Rise, Eirik & Nustad, Peder (2018). Tiltak mot hatefulle ytringer: Kunnskaps og tiltaksoversikt. Vis sammendrag
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2018). Be Extended. I stadig utvikling.
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2018, 11. januar). Kunst og forskning hånd i hånd. I stadig utvikling.  Telen.
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2018). Be Extended- i møte med Notodden.
 • Øgreid, Anne Kristine (2018). Skriftlig argumentasjon i fagspesifikke skrivekontekster på ungdomstrinnet..
 • Herfindal, Torunn; Jensvoll, Maja Henriette & Sørmo, Dag (2018). The Merging Processes Between Universities and University Colleges in Norway - teacher educators’ perspectives.
 • Bjørhusdal, Eli; Hofslundsengen, Hilde & Skjerdal, Lena (2018). Nynorsk med dei minste - ein presentasjon.
 • Gloppen, Silje Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Ârlestig, Helene; Rud, Hanne & Strøm, Kristin Flood (2018). Ekstern evaluering av masterprogrammet i utdanningsledelse. Rapport fra eksternt panel. Periodisk programevaluering..
 • Bettinger, Eric Perry; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Ludvigsen, Sten Runar & Yeager, David S. (2017). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike; Law, Nancy; Stahl, Gerry & Rose, Carolyn P. (2017). Future direction for the CSCL field: Methodologies and eight controversies. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  12(4), s 337- 341 . doi: 10.1007/s11412-017-9268-4
 • Law, Nancy; Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike & Rose, Carolyn P. (2017). Fostering targeted group practices as a Core focus for CSCL task and technology design. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  12(1), s 1- 7 . doi: 10.1007/s11412-017-9253-y
 • Ludvigsen, Sten Runar; Law, Nancy; Rose, Carolyn P. & Stahl, Gerry (2017). Frameworks for mass collaboration, adaptable scripts, complex systems theory, and collaborative writing. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  12(2), s 127- 131 . doi: 10.1007/s11412-017-9257-7
 • Arnesen, Thomas (2017). 12.00 – 13.00: Panel discussion: Mixing methods or mixing it all up? Panel: Professor Kirsti Klette (ILS), Professor Leif Lahn (IPED), and Associate professor Trude Nilsen (ILS) from the University of Oslo, and PhD candidate Thomas Arnesen from the Western Norway University of Applied Sciences. Moderator: Associate professor Lisbeth M Brevik (ILS)..
 • Arnesen, Thomas (2017). NRK TV, Undring og Mangfald, sesong 5, 4.episode (https://tv.nrk.no/serie/undring-og-mangfald/KMTE30000416/sesong-4/episode-4). Vis sammendrag
 • Arnesen, Thomas (2017). Digital procrastination in secondary schools: triggers and enabling conditions. Vis sammendrag
 • Aske, Jorunn (2017). Utfordringer for mellomtrinnets lesere..
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2017). Be Extended- et kunst og forskningsprosjekt.
 • Gulpinar, Tona & Hernes, Leif (2017). Estetisk læring- kunstbasert vitenskap i barnehagen.
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2017). Be Extended- konferanse Blikk for Barn.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2017). Preliminary Results: Assesssing Oracy as a Key Competence.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2017). Assessing Oracy: Chasing the Construct.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2017). A Scrutiny of Oracy as a Key Competency.
 • Stang Lund, Elisabeth; Bråten, Ivar; Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2017). Memory for textual conflicts predicts sourcing when adolescents read multiple expository texts..
 • Bergaust, Kristin; Vatn, Gunhild; Gulpinar, Tona & Von der Fehr, Anneke (2017). Oslofjord Ecologies Experience.
 • Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2017). Kjennetegn ved sykepleieres pedagogiske kompetanse. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 273.
 • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2017). Trends and Characteristics of Research on Teacher Assessment.
 • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2017). Emerging Practices of Teaching Evaluation in the Norwegian School System.
 • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2017). Trends and Characteristics of Research on Teacher Assessment.
 • Skundberg, Øystein (2017). "Mennesket byder stadig paa overraskelser": Kristiane Skjerve Evans - pedagog, forfatter og fredsdommer, I: Kjell Solberg; Britt Grimstad; Kirsten Bråthen & Gustav Klaape (red.),  Gausdalsminner.  Historielag.  ISBN 9788269004328.  Kapittel.  s 8 - 19
 • Brante, Eva Wennås; Strømsø, Helge Ivar; Stang Lund, Elisabeth & Bråten, Ivar (2017). Teaching sourcing in upper-secondary school.
 • Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2017). A Source to Sourcing Skills: Results from a Systematic Literature Review of Interventions Targeting Sourcing..
 • Hatlen, Jan Frode; Hove, Jon Olav & Teige, Elisabeth (2017). Sesjon 5: Hvordan utdanne historikere for fremtidens historiefag?.
 • Ohna, Stein Erik Solbø & Hjulstad, Oddvar (2017). Revisiting curricula for deaf students: The conundrum of combining curriculum in Norwegian Sign Language and special education.
 • Haugen, Hans Morten; Beiler, Ingrid Miriam Rodrick; Kjøllesdal, Helge; Hauger, Tyler Dale; Skjeggestad, Marit; Lorentzen, Kari & Lerdahl, Beate Iren (2017). Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2017). Critical Thinking in a Changing World: ASSESSMENT FRAMEWORK.
 • Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2017). Critical Thinking in a Changing World: A Formative Report of the Conceptualization, Assessment, and Implementation of Critical Thinking Skills in 21st Century Education.
 • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara & Strype, Jon (2017). Teacher “on hold” - Professional identity constructions of Teach First candidates..
 • Friedrich, Philipp (2017). Exploring governance quality of national higher education systems.
 • Friedrich, Philipp (2017). How Do National Reforms in Higher Education Play Out at the University? A Case Study on the Recruitment of Professors at the University of Vienna.
 • Friedrich, Philipp (2017). The New Flagship University: changing the paradigm from global ranking to national relevancy. European Journal of Higher Education.  ISSN 2156-8235. . doi: https://doi.org/10.1080/21568235.2017.1304174
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). School Leaders’ and Teachers’ Work with National Test Results: Lost in Translation?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals facilitating.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Norwegian School Leaders’ and Teachers’ Use of National Test Results: Opportunities Lost?.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Kva skjer på skulane? Korleis bruker skulane resultata på nasjonale prøver i sitt arbeid med skuleutvikling og elevane si læring?.
 • Bernhoft, Aksel; Christensen, Ellen; Ivanova, Lada; Er, Chiek; Bergsjø, Bjarne A & Johannessen, Gro Skøien (2017). The surveillance programme for feed materials, complete and complementary feed in Norway 2016 - Mycotoxins, fungi and bacteria. Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway. Annual report. Feed safety.
 • Bernhoft, Aksel; Christensen, Ellen; Ivanova, Lada; Er, Chiek & Torp, Mona (2017). The surveillence programme for mycotoxins in food in Norway 2016 - Mycotoxins from Fusarium and ergot in wheat and rye. Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway. Annual report. Mycotoxins in food.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2017). Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway.
 • Moljord, Gøril (2017). Faglig presentasjon: Fra kartlegging til valg av mål i individuell opplæringsplan.
 • Moljord, Gøril (2017). Inclusive education and the mainstream dilemma. Shifting curricular focus for students with intellectual disabilities before and after the 1994 Salamanca declaration?.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in the curriculum: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2017). Concurrent and predictive validity of the Renfrew bus story test.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2017(2), s 50- 53
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Frågåt, Thomas (2017). Fysikkforlystelser.
 • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss & Simonsen, Hanne Gram (2017). Norsk CDI III - en pilot.
 • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Flygstad, Nina; Gullvik, Marthe; Milder, Nina & Pedersen, Nina (2017). Assessing language skills in Norwegian kindergartens: Piloting CDI III in Norwegian..
 • Sjurseth, Siri Kulberg; Madslien, Knut; Gjerset, Britt; Bergsjø, Bjarne A & Er, Chiek (2017). The surveillance programme for avian influenza (AI) in wild birds in Norway 2016. Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway. Annual report. 2017.
 • Sjurseth, Siri Kulberg; Klevar, Siv & Er, Chiek (2017). The surveillance programme for infectious laryngotracheitis (ILT) and avian rhinotracheitis (ART) in poultry in Norway 2016. Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway. Annual report. 2017.
 • Sjurseth, Siri Kulberg; Klevar, Siv & Er, Chiek (2017). The surveillance programme for avian influenza (AI) in poultry in Norway 2016. Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway. Annual report. 2017.

Se alle arbeider i Cristin