Siste publikasjoner

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

 • Vatne, Torun Marie; Owren, Signe; Wold, Kristin Fjelnseth; Zahl, Erika & Fjermestad, Krister (2021). Youth and clinician evaluation of emotional communication in short-term counseling groups. Group Dynamics.  ISSN 1089-2699. . doi: https://doi.org/10.1037/gdn0000147 Vis sammendrag
 • Wilhelmsen, Tiril; Lekhal, Ratib; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Wang, Mari Vaage (2021). Children’s temperament moderates the long-term effects of pedagogical practices in ECEC on children’s externalising problems. European Early Childhood Education Research Journal.  ISSN 1350-293X.  29(2), s 206- 223 . doi: 10.1080/1350293X.2021.1895273 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dolonen, Jan Arild; Rasmussen, Ingvill & Ludvigsen, Sten Runar (2019). Microblogging for joint construction of meaning in the classroom. Computer-Supported Collaborative Learning Conference (CSCL).  ISSN 1573-4552.  2, s 965- 966
 • Rasmussen, Ingvill; Amundrud, Anja Skrepstad & Ludvigsen, Sten Runar (2019). Establishing and maintaining joint attention in classroom dialogues: Digital technology, microblogging and ground rules, In Neil Mercer; Rupert Wegerif & Louis Major (ed.),  The Routledge International Handbook of Research on Dialogic Education.  Routledge.  ISBN 9780429441677.  28.  s 410 - 423
 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2018). Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: Thin data and thick data use.. Teachers and Teaching: theory and practice.  ISSN 1354-0602.  24(1), s 37- 49 . doi: 10.1080/13540602.2017.1379986 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Buch, Robert (2017). ss. Academy of Management Proceedings.  ISSN 0065-0668.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis. Forhandling om mening, makt og posisjonering.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03619-9.  213 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Cabot, Michel Alexandre (2021). Meaningful Grammar Feedback in English Writing Teacher Education: Researching Perspectives on Feedback-as-an-artefact, Feedback Reception, and Feedback Provision. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Janne von Koss & Bratlie, Siri Steffensen (2021). Kaptein Morf og minoritetsspråklige elever.
 • Vartun, Marika & Koppang Frøjd, Elise (2021). Opplæringstilbudet til elever med utviklingshemming bør fornyes. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Vartun, Marika; Kvaal, Julie Nybakk & Koppang Frøjd, Elise (2020). Hvordan går det med barna som overlever ondartet hjernesvulst?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Vartun, Marika; Koppang Frøjd, Elise & Horn Talgø, Kristin (2020). Hjemmekarantene: Slik kan du hjelpe smårollingen til å bli bedre i matte. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar & Brante, Eva Wennås (2019). Profiles of warm and cold cognition in multiple document comprehension..
 • Bråten, Ivar; Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2019). Teaching sourcing in upper-secondary school: A comprehensive sourcing intervention with follow-up data..
 • Torkildsen, Janne von Koss; Bratlie, Siri Steffensen; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Kristensen, Jarl Kleppe; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø; Hulme, Charles; Snow, Catherine & Gustafsson, Jan-Eric (2019). Kaptein Morf: A digital morphology-based vocabulary intervention for primary school children.
 • Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar & Rasmussen, Ingvill (2019). Microblogging for joint construction of meaning in the classroom.
 • Cabot, Michel Alexandre (2019). Unpacking Feedback Types and Modes: An Analysis of EFL Student-Teachers’ Meaning-Making. Vis sammendrag
 • Olsen, Kathrin (2019). Personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse i barnehagens uformelle miljø. En kritisk fortolkende case-studie med et kryssnasjonalt perspektiv.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2019). ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics.
 • Vartun, Marika & Rødal, Aina (2019). Barn med nedsatt hørsel sliter med melodien i språket. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Cabot, Michel Alexandre & Kaldestad, Arne (2019). Formative EFL Grammar Feedback in Teacher Writing Education. Vis sammendrag
 • Gilje, Øystein; Landfald, Ørjan Flygt & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Dybdelæring – historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2018(4)
 • Dolonen, Jan Arild & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Critical thinking and problem solving in a changing world: PROBE - Assessment and teaching.
 • Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Testing and Teaching Critical Thinking and Problem Solving in a Changing World. Summative report from the PROBE-project: Critical thinking and problem-solving skills in a changing world. An approach to the design of classroom-based assessment and teaching.
 • Cabot, Michel Alexandre (2018). Varied Feedback Matters: The Complementarity of Written and Oral Grammar Feedback in EFL Writing Education.
 • Bråten, Ivar; McCrudden, Matthew T.; Stang Lund, Elisabeth; Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2018). Task-oriented reading with multiple documents..
 • Bråten, Ivar; Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2018). The role of behavioral engagement in multiple text reading tasks..
 • Vartun, Marika & Rødal, Aina (2018). 60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. utdanningsforskning.no.
 • Vartun, Marika & Rødal, Aina (2018). Når smårollingen får delta i hverdagssamtaler utvikles språket bedre. utdanningsforskning.no.
 • Vartun, Marika & Rødal, Aina (2018). God språkforståelse gjør barnehagebarnet bedre rustet for skolen. utdanningsforskning.no.
 • Rege, Mari; Yeager, David S. & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Hvordan utvikle en skole som fostrer lærende tankesett?.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Students' engagement with representations in Science.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). Micro Policy Making in Schools. Use of National Test Results in a Norwegian Context.
 • Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss & Schauber, Stefan Kilian (2018). The development of letter-name knowledge in Norwegian 4-6-year-old children.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny & Melby-Lervåg, Monica (2018). Preschool predictors of later reading comprehension ability: a Campbell systematic review.
 • Cabot, Michel Alexandre (2018). Formative EFL Grammar Feedback in Teacher Writing Education.
 • Law, Nancy; Rose, Carolyn P.; Cress, Ulrike & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Different technologies, methodologies and epistemologies?is CSCL a community or communities?. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  13(2), s 131- 136 . doi: 10.1007/s11412-018-9280-3
 • Breidlid, Halldis; Brekke, Øystein; Hammer, Aina; Kvalvaag, Robert Williams; Schanke, Åge J.; Tømmerås, Heidi Hansen & Aas, Per Anders (2018). Historie gir dybde til samtida. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. Vis sammendrag
 • Kaldahl, Anne-Grete; Skotheim, Torhild & Johannessen, Baard (2018). Teacher Students' Voices on Practicum Standards.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2018). Teachers' Voices on the Complexity of the Oracy Construct.
 • Guttormsen, Julie & Bøe, Mari (2018). Elever som fossilforskere.
 • Sæter, Gunn-Berit; Aaboen, Lise; Konstad, Marte & Widding, Lars Øystein (2018). Students Becoming Entrepreneurs for Life: Managing Entrepreneurial Passion and Resilience.
 • Brandmo, Christian; Throndsen, Inger & Carlsten, Tone Cecilie (2018). Predictors of beginning teachers’ self-efficacy and job satisfaction.
 • Talberg, Olav Niri (2018, 12. april). − Mye god læring i poker. [Internett].  uio.no.
 • Talberg, Olav Niri (2018, 17. april). Pokerspillere er ikke som andre spillere Pokerspill er først og fremst noe skoleflinke gutter driver med. En intellektuell kampsport, mener landets første pokerdoktor. English version: http://sciencenordic.com/poker-players-aren%E2%80%99t-other-gamers Dansk versjon: https://videnskab.dk/kultur-samfund/pokerspillere-er-ikke-som-andre-spillere. [Internett].  Forskning.no.
 • Talberg, Olav Niri (2018, 06. april). En intellektuell kampsport Unge pokerspillere føler seg ikke verdsatt..  Morgenbladet.
 • Talberg, Olav Niri (2018). Disputas Forsvar av avhandlingen: Unge pokerspillere. Læringsprosesser mellom utdanning og stigmatisering..
 • Talberg, Olav Niri (2018). Spill og transmedialitet: Spill fungerer gjennom en rekke plattformer, fra ansikt til ansikt til virtuell virkelighet, med mange forskjellige grensesnitt. Plasser poker mellom det analoge og det digitale, og sammenlign med andre tidkrevende og oppslukende spill som skaper debatt i dag. Hvordan har den generelle utviklingen av digital teknologi påvirket hvordan vi bruker og opplever spill?.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2018). Chasing the Teachers' Oracy Construct in the Landscape between Policy and Freedom.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2018). The Teachers' Voices on Standards of Oracy.
 • Luoto, Jennifer Maria (2018). Symposium on researching the quality of mathematics teaching. Experiences from the LISA project:Methodological challenges with assessing instructional quality in Nordic mathematics classrooms.
 • Lenz, Claudia; Nilsen, Anne Birgitta; Lorentzen, Gro; Lid, Stian; Rise, Eirik & Nustad, Peder (2018). Tiltak mot hatefulle ytringer: Kunnskaps og tiltaksoversikt. Vis sammendrag
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2018). Be Extended. I stadig utvikling.
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2018, 11. januar). Kunst og forskning hånd i hånd. I stadig utvikling.  Telen.
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2018). Be Extended- i møte med Notodden.
 • Øgreid, Anne Kristine (2018). Skriftlig argumentasjon i fagspesifikke skrivekontekster på ungdomstrinnet..
 • Bjørhusdal, Eli; Hofslundsengen, Hilde & Skjerdal, Lena (2018). Nynorsk med dei minste - ein presentasjon.
 • Gloppen, Silje Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Ârlestig, Helene; Rud, Hanne & Strøm, Kristin Flood (2018). Ekstern evaluering av masterprogrammet i utdanningsledelse. Rapport fra eksternt panel. Periodisk programevaluering..
 • Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine; Smestad, Trine & Andresen, Øystein Næss (2017). Når tall blir et mareritt. utdanningsforskning.no.
 • Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine & Flattum, Inger Schedell (2017). Vær obs på språkvansker hos barn med nattlig epileptisk hjerneaktivitet. utdanningsforskning.no.
 • Andresen, Øystein Næss; Rødal, Aina & Vartun, Marika (2017). Forskere utvikler målemetode for ungdommers tilpasningsevne. utdanningsforskning.no.
 • Bettinger, Eric Perry; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Ludvigsen, Sten Runar & Yeager, David S. (2017). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike; Law, Nancy; Stahl, Gerry & Rose, Carolyn P. (2017). Future direction for the CSCL field: Methodologies and eight controversies. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  12(4), s 337- 341 . doi: 10.1007/s11412-017-9268-4
 • Law, Nancy; Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike & Rose, Carolyn P. (2017). Fostering targeted group practices as a Core focus for CSCL task and technology design. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  12(1), s 1- 7 . doi: 10.1007/s11412-017-9253-y
 • Ludvigsen, Sten Runar; Law, Nancy; Rose, Carolyn P. & Stahl, Gerry (2017). Frameworks for mass collaboration, adaptable scripts, complex systems theory, and collaborative writing. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  12(2), s 127- 131 . doi: 10.1007/s11412-017-9257-7
 • Arnesen, Thomas (2017). 12.00 – 13.00: Panel discussion: Mixing methods or mixing it all up? Panel: Professor Kirsti Klette (ILS), Professor Leif Lahn (IPED), and Associate professor Trude Nilsen (ILS) from the University of Oslo, and PhD candidate Thomas Arnesen from the Western Norway University of Applied Sciences. Moderator: Associate professor Lisbeth M Brevik (ILS)..
 • Arnesen, Thomas (2017). NRK TV, Undring og Mangfald, sesong 5, 4.episode (https://tv.nrk.no/serie/undring-og-mangfald/KMTE30000416/sesong-4/episode-4). Vis sammendrag
 • Arnesen, Thomas (2017). Digital procrastination in secondary schools: triggers and enabling conditions. Vis sammendrag
 • Aske, Jorunn (2017). Utfordringer for mellomtrinnets lesere..
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2017). Be Extended- et kunst og forskningsprosjekt.
 • Gulpinar, Tona & Hernes, Leif (2017). Estetisk læring- kunstbasert vitenskap i barnehagen.
 • Gulpinar, Tona & Fehr, Anneke Von Der (2017). Be Extended- konferanse Blikk for Barn.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2017). Preliminary Results: Assesssing Oracy as a Key Competence.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2017). Assessing Oracy: Chasing the Construct.
 • Kaldahl, Anne-Grete (2017). A Scrutiny of Oracy as a Key Competency.
 • Stang Lund, Elisabeth; Bråten, Ivar; Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2017). Memory for textual conflicts predicts sourcing when adolescents read multiple expository texts..
 • Bergaust, Kristin; Vatn, Gunhild; Gulpinar, Tona & Von der Fehr, Anneke (2017). Oslofjord Ecologies Experience.
 • Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2017). Kjennetegn ved sykepleieres pedagogiske kompetanse. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 273.
 • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2017). Trends and Characteristics of Research on Teacher Assessment.
 • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2017). Emerging Practices of Teaching Evaluation in the Norwegian School System.
 • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2017). Trends and Characteristics of Research on Teacher Assessment.
 • Skundberg, Øystein (2017). "Mennesket byder stadig paa overraskelser": Kristiane Skjerve Evans - pedagog, forfatter og fredsdommer, I: Kjell Solberg; Britt Grimstad; Kirsten Bråthen & Gustav Klaape (red.),  Gausdalsminner.  Historielag.  ISBN 9788269004328.  Kapittel.  s 8 - 19
 • Brante, Eva Wennås; Strømsø, Helge Ivar; Stang Lund, Elisabeth & Bråten, Ivar (2017). Teaching sourcing in upper-secondary school.
 • Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2017). A Source to Sourcing Skills: Results from a Systematic Literature Review of Interventions Targeting Sourcing..
 • Hatlen, Jan Frode; Hove, Jon Olav & Teige, Elisabeth (2017). Sesjon 5: Hvordan utdanne historikere for fremtidens historiefag?.
 • Ohna, Stein Erik Solbø & Hjulstad, Oddvar (2017). Revisiting curricula for deaf students: The conundrum of combining curriculum in Norwegian Sign Language and special education.
 • Haugen, Hans Morten; Beiler, Ingrid Miriam Rodrick; Kjøllesdal, Helge; Hauger, Tyler Dale; Skjeggestad, Marit; Lorentzen, Kari & Lerdahl, Beate Iren (2017). Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2017). Critical Thinking in a Changing World: ASSESSMENT FRAMEWORK.
 • Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2017). Critical Thinking in a Changing World: A Formative Report of the Conceptualization, Assessment, and Implementation of Critical Thinking Skills in 21st Century Education.
 • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara & Strype, Jon (2017). Teacher “on hold” - Professional identity constructions of Teach First candidates..
 • Friedrich, Philipp (2017). Exploring governance quality of national higher education systems.
 • Friedrich, Philipp (2017). How Do National Reforms in Higher Education Play Out at the University? A Case Study on the Recruitment of Professors at the University of Vienna.

Se alle arbeider i Cristin