Educational Management: Aspects Influencing Learning 2 (EMAIL2)

Prosjektet undersøker hvordan lærere og skoleledere opplever og mestrer sine arbeidsoppgaver i ulike organisasjonskontekster. Prosjektet skal utvikle mer kunnskap om arbeidsmotivasjon i skolen. 

EMAIL2 bygger på resultatene fra et tidligere prosjekt, EMAIL.

Mål

Prosjektet skal bidra til en bedre forståelse av hva som motiverer ansatte i skolen. Vår antakelse er at ulike organisasjonsprinsipper har betydning for hvordan lærere og skoleledere opplever og mestrer sine arbeidsoppgaver.

 

Aktiviteter

Våren 2012  gjennomfører vi en nettbasert survey der målgruppen er rektorer, mellomledere og lærere i norske ungdoms- og videregående skoler.

 

 

Information in English

 

 

Publisert 2. mars 2012 10:55 - Sist endret 28. feb. 2017 15:50