Educational Management: Aspects Influencing Learning 2 (EMAIL2) (avsluttet)

Prosjektet undersøker hvordan lærere og skoleledere opplever og mestrer sine arbeidsoppgaver i ulike organisasjonskontekster. EMAIL2 skal utvikle mer kunnskap om arbeidsmotivasjon i skolen.

Illustrasjonsbilde av elever i klasserommet.

(Foto: Colourbox).

EMAIL2 bygger på resultatene fra et tidligere prosjekt, Educational Management: Aspects Influencing Learning (EMAIL)

Mål

Prosjektet skal bidra til en bedre forståelse av hva som motiverer ansatte i skolen. Vår antakelse er at ulike organisasjonsprinsipper har betydning for hvordan lærere og skoleledere opplever og mestrer sine arbeidsoppgaver.

Aktiviteter

Prosjektet er pågående.

Våren 2012  ble det gjennomført en nettbasert survey der målgruppen er rektorer, mellomledere og lærere i norske ungdoms- og videregående skoler.

Se også informasjon på prosjektet på EMAIL2-prosjektets engelske sider. 

Publisert 2. mars 2012 10:55 - Sist endret 16. feb. 2022 15:26