Educational Management: Aspects Influencing Learning (EMAIL) (avsluttet)

EMAIL er et akronym for Educational Management: Aspects Influencing Learning og en betegnelse på et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo der forskere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Institutt for statsvitenskap samarbeider.

Det overordnede mål med dette forskningsprosjektet er å bidra til en bedre forståelse av hvordan styringsformer og organiseringsprinsipper influerer den sosiale praksisen i skolen. For eksempel studeres hvordan styrke i accountability-virkemidler influerer lærernes læringstrykk, deres "korpsånd" (organizational citizenship behaviour) osv. Foreløpig har dette prosjektet resultatert i 2 vitenskapelig publikasjoner og 4 artikler som er publisert i tidsskrifter for lærere og skoleledere:

Christophersen, Elstad & Turmo (2011) Social Exchange Theory as Explanation of Teacher Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Leadership in Education

Christophersen, Elstad & Turmo (2011) The nature of social practice among school professionals: consequences for the school academic pressure exerted by teachers in their teaching. Scandinavian Journal of Educational Research

Christophersen, Elstad & Turmo (2010) De menneskelige relasjonenes betydning for lærernes ytelse. Bedre skole.Tidsskrift for lærere og skoleledere no. 3,pp. 29-31.

Elstad, Eyvind; Turmo, Are. (2010) Lærernes tidskapasitet til reflektert praksis. Skolelederen 2010 ; no. 4 pp. 15-17.

Elstad, E. & Turmo, A. (2009) Den menneskelige faktors betydning for skoleutvikling. Bedre skole. Tidsskrift for lærere og skoleledere no 4 pp. 51-55.

Elstad, E. & Turmo, A. (2009) Spredningen av et skoleforbedringsprosjekt. Skolelederen no 7, pp. 10-11

Publisert 10. sep. 2010 14:01 - Sist endret 28. feb. 2017 15:50