English version of this page

Motivasjon, kunnskap og trivsel blant ungdomsskoleelever

En tverrkulturell sammenligning.

Om prosjektet

I denne studien utforsker vi hva slags motivasjonsprofil som kan bli identifisert blant norske studenter, hvordan de er knyttet til personlige egenskaper (eksempelvis; perfeksjonisme og temperament), skole relatert fungering (eksempelvis; utbrenthet, skolens betydning for eleven, misoppfatninger), kunnskap og hvordan norske studenter kan sammenligne seg med finske jevnaldrende.

Finansiering

Småforskmidler IPED

Publisert 22. feb. 2021 14:52 - Sist endret 22. feb. 2021 15:50

Kontakt

Christian Brandmo

+47 22855243

christian.brandmo@isp.uio.no