Christian Brandmo

Professor
Image of Christian Brandmo
Norwegian version of this page
Phone +47 22855243
Mobile phone +47 902 08 596
Room 449
Username
Visiting address Sem Sælandsvei 7 Helga Engs hus 4th floor 0371 OSLO
Postal address P. O. Box 1140 Blindern 0318 OSLO NORWAY

Academic Interests

 • Motivation and Learning Processes

 • Metacognition and Self-Regulation

 • Research design

 • Quantitative methods and analyses

Teaching

Current Teaching (Spring 2021)

 • SPED4002 Special Education Counseling and Assessment 

 • SPED2200 The Action Chain of Special Education

Previous Teaching

 • SPED1200 Research Method and Research-based Practice 

 • SPED1300 Learning in a Lifecycle Perspective

 • SPED2100 Development in a Lifecycle Perspective

 • SPED2200 The Action Chain of Special Education

 • SPED4002 Special Education Counseling, Innovation, and Examination

 • SPED4010 Philosophy of Science, Research Method, and Statistics 
 • The National Leadership Education for School Principals

 • UTLED4111 Governance and Leadership in Education (The Master Programme in Educational Leadership)

 • UTLED4301 Research Methods in Educational Science (The Master Programme in Educational Leadership)

 • UTLED4302 Research Design (The Master Programme in Educational Leadership)

 • UTLED4303 Applied Methods (The Master Programme in Educational Leadership)

 • DIDMET4000 Research Methodology in Teaching Sciences

 • DIDMET4200 Research Methods and Preparation for Master Thesis

 • UTLED4062 Research Methodology in Educational Science

 • UTLED4071 Project Seminar with Applied Methods 

 • PPU3210 Teaching and Learning (The Teacher Education Programme)

 • PPU3310L Teaching and Learning (The Teacher Education Programme)

 • PPU3120D Teacher Education (part time)

 • UTLED4061 Philosophy of Educational Science, Research Strategies, and Methodology

 • UTLED4070 Statistics

 • PED4100 Theory and Practice in Educational Psychology

  • Courses in Psychological Assessment

  • Courses in Motivation and Self-Regulated Learning

 • PED4010 Statistics

 • PED2140 How people learn

 • Courses about Human Learning for Academic Staff

Higher education and employment history

Education

 • Ph.D. in Educational Psychology, University of Oslo

 • M.A. in Educational Psychology, University of Oslo

Positions

 • Professor of Special Needs Education, Department of Special Needs Education, University of Oslo, 2019 -

 • Associate Professor of Special Needs Education, Department of Special Needs Education, University of Oslo, 2018 - 2019

 • Associate Professor of Educational Leadership, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, 2011-2018

 • Department Deputy / Head of Research, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, 2012-2014

 • Lecturer, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, Spring 2011

 • Lecturer, Department of Educational Research, University of Oslo, Fall 2010

 • Research Fellow, Department of Educational Research, University of Oslo, 2005-2010

 • School Psychologist, Akershus County, 2004-2005

Publications

 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2021). Measuring Internet-Specific Reading Motivation and Engagement in an Academic Domain. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  7(1), s 21- 44 . doi: 10.23865/njlr.v7.2215
 • Brandmo, Christian & Tiplic, Dijana (2021). Nyutdannede læreres opplevelse av læreryrket, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018. Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-70898-6.  Kapittel 6.  s 107 - 122 Full text in Research Archive.
 • Cheng, Chia-Hui; Bråten, Ivar; Yang, Fang-Ying & Brandmo, Christian (2021). Investigating structural relationships among upper‐secondary school students' beliefs about knowledge, justification for knowing, and Internet‐specific justification in the domain of science. Journal of Research in Science Teaching.  ISSN 0022-4308. . doi: 10.1002/tea.21689 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Anmarkrud, Øistein & Brandmo, Christian (2021). Engasjerende leseundervisning, I: Vibeke Grøver & Ivar Bråten (red.),  Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-65006-3.  Kapittel 14.  s 227 - 240
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere.
 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2021). Om lesemotivasjon, I: Vibeke Grøver & Ivar Bråten (red.),  Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-65006-3.  Kapittel 13.  s 213 - 226
 • Bråten, Ivar; Brandmo, Christian; Ferguson, Leila Eve & Strømsø, Helge Ivar (2021). Epistemic justification in multiple documents literacy.
 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2020). Measuring internet-specific reading motivation and engagement [Roundtable Session].
 • Brandmo, Christian; Hopfenbeck, Therese N. & Panadero, Ernesto (2020). Bridging Classroom Assessment and Self-Regulated Learning: September 2020’s Special Issue of Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. Times Magazine, Journal of AERA's special interest group for Studying Self-Regulated Learning.  3(12)
 • Brandmo, Christian; Panadero, Ernesto & Hopfenbeck, Therese Nerheim (2020). Bridging classroom assessment and self-regulated learning. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  47(4), s 319- 331 . doi: 10.1080/0969594X.2020.1803589

View all works in Cristin

Published Aug. 15, 2018 1:12 PM - Last modified Jan. 20, 2021 7:55 PM