English version of this page

Professional Actors’ Work to Retain Students in Secondary Education (ProAct)

ProAct undersøker hvordan skoleledere og lærere i videregående opplæring jobber sammen med en rekke aktører i og utenfor skolen for å beholde elevene i utdanningsløpet.

Gruppe med mennesker som sitter og samtaler i en sirkelt (illustrasjonsfoto: Colourbox).

ProAct har som mål å identifisere og beskrive lovende praksiser der skoleledere og lærere jobber sammen med skolemyndigheter, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern og andre offentlige instanser for å beholde elevene i videregående opplæring (illustrasjonsfoto: colourbox).

Om prosjektet

Til tross for at Norge i mange år har hatt som ambisjon å skape en felles skole for alle elever, er det et stort antall elever som hvert år dropper ut av videregående opplæring. Nesten alle 16-åringer begynner i videregående skole, men omtrent en tredjedel av elevene fullfører ikke innen de fem årene de har rett til opplæringen. ProAct-prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan lærere, skoleledere, lokale og statlige myndigheter sammen med andre offentlige tjenester arbeider for å øke gjennomstrømmingen i videregående opplæring.

Mål

I forskningsprosjektet ProAct har vi som mål å identifisere og beskrive lovende praksiser der skoleledere og lærere jobber sammen med skolemyndigheter, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern og andre offentlige instanser for å beholde elevene i videregående opplæring.

Prosjektet skal sammenlikne skoler med lavt og høyt frafall, og vi vil se nærmere på hvordan samarbeid mellom ulike aktører og instanser fungerer.

Bakgrunn

ProAct (2020-2024) inkluderer forskere fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, i tillegg til en rekke eksterne samarbeidspartnere. Prosjektet er tverrfaglig og trekker på teoretiske perspektiver innenfor samfunnsvitenskap, statsvitenskap, utdanningsvitenskap og rettsvitenskap. Ny-institusjonell teori er prosjektets overordnede teoretiske rammeverk. Prosjektet har et mixed-methods design.

Finansiering

Forskningsrådet: FINNUT – Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Scientific board

Masterstudenter tilknyttet prosjektet

 • Ingunn Kjellerød Karlsen,
  Masterprogrammet i utdanningsledelse, UiO
 • Carina Hertze Bratli,
  Masterprogrammet i utdanningsledelse, UiO
 • Aase Nordtorp Houge,
  Masterprogrammet i utdanningsledelse, UiO

Publikasjoner

 • Altrichter, Herbert; Herzog-Punzenberger, Barbara; Fulterer, S; Brown, Martin; Burns, Denise & Nortvedt, Guri A. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Leistungsbeurteilung und kulturelle Vielfalt: Herausforderungen und Bewertungspraktiken in Schulen der Sekundarstufe I in Österreich, Irland, Norwegen und der Türkei. Erziehung & Unterricht. ISSN 0014-0325. 171(3-4), s. 251–261.
 • Verger, Antoni & Skedsmo, Guri (2021). Enacting accountability in education: exploring new policy contexts and theoretical elaborations. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. ISSN 1874-8597. 33(3), s. 391–401. doi: 10.1007/s11092-021-09371-x.
 • Skedsmo, Guri; Rönnberg, Linda & Ydesen, Christian (2020). National testing and accountability in the Scandinavian welfare states: Education policy translations in Norway, Denmark and Sweden. I Grek, Sotiria; Maroy, Christian & Verger, Antoni (Red.), World Yearbook of Education 2021 Accountability and Datafication in the Governance of Education. Taylor & Francis Group. ISSN 978-0-367-85650-2. s. 91–107.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks & Novak, Judit (2022). Current Policy Expectations on Norwegian School Leaders: State policy on the professional work of retaining students in secondary education.
 • Skedsmo, Guri (2021). Accountable for Improving Education for All? Tensions in Local Practices of Data Use in Norwegian Municipalities and Schools.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Novak, Judit (2021). Current Policy Expectations on Norwegian School Leaders: State policy and the professional work of retaining students in secondary education.
 • Skedsmo, Guri; Rönnberg, Linda & Ydesen, Christian (2021). National Testing and Accountability in the Scandinavian Welfare States: Education Policy Translations in Norway, Denmark and Sweden. .
 • Skedsmo, Guri (2020). Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education.
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). School leadership in Norway: Key characteristics and current challenges.
 • Bratli, Carina A. Hertze; Houge, Aase Nordtorp; Karlsen, Ingunn Kjellerød & Skedsmo, Guri (2021). Vi gir dem ikke opp. En casestudie av organisering og lederstrategier i frafallsarbeidet i to videregående skoler. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2020 10:21 - Sist endret 16. nov. 2020 10:32