Tool Mediation in the Education of School Leaders (MEDIATION)

Prosjektet har som mål å analysere hvordan ulike pedagogiske verktøy brukes og legitimeres i norske og amerikanske universitetsprogrammer.

Foto av tomme stoler i et auditorium

Formål med prosjektet

Studien omhandler forskningsinteressene til forskergruppen Curriculum Studies, Leadership, and Educational Governance (CLEG). I prosjektet analyseres verkøtyene som brukes i utdanningen av skoleledere. "Verktøy" er i denne sammenhengen forstått som et vidt begrep og inkluderer både materielle verktøy som filmer, videoer og bøker, ikke-materielle verktøy som språk, teoretiske modeller og analytiske konsepter.

For mer informasjon se prosjektets engelske side.

 

 

Publisert 2. aug. 2016 10:55 - Sist endret 21. aug. 2019 11:54