English version of this page

International Successful School Principalship Project (ISSPP)

Prosjektets mål er å utvikle kunnskap om rektors betydning for utviklingen av en god skole.  

Kollage med illustrasjonsfotografier av skolemiljø og personer som jobber sammen i grupper.
(Foto: Unsplashed.com)

 

Prosjektsiden er under revisjon. Ann Elisabeth Gunnulfsen kan kontaktes angående medlemslister og nettsiden.

ISSPP (International Study of Successful School Principals) startet som 8-lands prosjekt i 2001 etter initiativ fra professor Chris Day, Nottingham University. Første del av prosjektet ble avsluttet i 2006. I 2009-2011 ble oppfølgeren ”Revisiting Successful School Principals” gjennomført. Parallelt har deltakerlandene i ISSPP dannet et forskernettverk, som stadig utvides med nye land.

ISSPP-prosjektets engelske sider finner du mer infomasjon.

Publisert 6. okt. 2010 06:45 - Sist endret 9. juli 2021 13:04

Kontakt

Jorunn Møller
 

Project leader and coordinator:

 Christopher Day, UK