Ledelse av reformarbeid i videregående skole - endringsverksted som metode (ChangeLead)

Med Fagfornyelsen (2020) må det gjøres et betydelig arbeid på den enkelte skole for å imøtekomme nye forventninger til skolens praksis. I ChangeLead- prosjektet samarbeider skoleledere med forskere om utvikling av ledelse av reformarbeid i tre norske videregående skoler over en treårsperiode.

Personer i gruppearbeid. Illustrasjonsfoto: colourbox.

Rektorene med sine ledergrupper har ansvar for å lede det lokale reformarbeidet med Fagfornyelsen (2020). I ChangeLead-prosjektet jobber skolelederne sammen med forskere for utvikling av ledelsespraksis (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Prosjektet har både en innovasjonsdel og en forskningsdel. I innovasjonsdelen benyttes endringsverksted som metode (Change Laboratories).

I endringsverkstedene utforsker skoleledere og forskere arbeidet som foregår ved innføring av Fagfornyelsen med utgangspunkt i data som «speiler» skolens praksis. Datamaterialet kan utgjøre intervju- og videodata samt observasjonsdata fra skolens praksis. Metoden brukes i en rekke arbeidslivskontekster verden over, men har i liten grad vært prøvd ut i norske skoler.

Arbeidet i endringsverkstedene filmes for forskningsformål og omtales som «formative intervensjoner» (Engeström, 2011). Metoden er også gjenkjennbar i liknende typer forskning som for eksempel designeksperimenter (Brown, 1992; Collins, 1992). Det som skiller formative intervensjoner fra andre metoder, er selve prosessene, utbyttet, samt forskerens rolle (Engeström, 2011). 

Mål

Målet med prosjektet er å prøve ut endringsverksted som metode i videregående skole i en norsk reformkontekst, samt å identifisere hvilket potensial endringsverksted representerer for utvikling av ledelsespraksis i skolen.

Finansiering

Norges Forskningsråd

Samarbeid

Publisert 7. sep. 2020 21:07 - Sist endret 8. okt. 2020 13:48