Rektorutdanningen

Er du skoleleder i grunnskolen eller videregående opplæring, ønsker vi deg velkommen som student på Rektorutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Nå kan du søke opptak til Rektorutdanningen som starter høsten 2017.

Les mer om søknadsprosessen og søknadsskjema.

Hva mener tidligere studenter?

– Rektorutdanningen har gitt meg et solid faglig grunnlag for min yrkesutøvelse som skoleleder. Ved en slik gjennomgang av skoleforskning står jeg tryggere i det daglige møtet med ansatte og elever.

Rune Ludvik Eriksen,
avdelingsleder,
Thor Heyerdahl vgs
– Gjennom meget gode forelesinger, litteratur og gruppecoaching har Rektorutdanningen generelt gitt meg større faglig tyngde og trygghet i jobben som skoleleder.


Kari Christensen,
avdelingsleder,
Rykkin skole
 

Fakta om programmet

 

Studiepoeng: 30

Varighet: 3 semestre (deltid)

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Beskjeder

Informasjon om samlinger 2016 og 2017 finner du her.


Husk søknadsfristen 1. mars!

UV på Facebook