Rektorutdanningen

Er du skoleleder i grunnskolen eller videregående opplæring? Rektorutdanningen gir kompetanse som hjelper deg å håndtere den omfattende oppgaven det er å lede en skole.

Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som skoleleder. 

Hva mener tidligere studenter?

– Rektorutdanningen har gitt meg et solid faglig grunnlag for min yrkesutøvelse som skoleleder. Ved en slik gjennomgang av skoleforskning står jeg tryggere i det daglige møtet med ansatte og elever.

Rune Ludvik Eriksen,
avdelingsleder,
Thor Heyerdahl vgs
– Gjennom meget gode forelesinger, litteratur og gruppecoaching har Rektorutdanningen generelt gitt meg større faglig tyngde og trygghet i jobben som skoleleder.


Kari Christensen,
avdelingsleder,
Rykkin skole
 

Fakta om programmet

 

Studiepoeng: 30

Varighet: 3 semestre (deltid)

Husk: søknadsfristen 1. mars

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Beskjeder

I Utdanningsdirektoratets brosjyre «Ledelse i skolen» kan du lese om krav og forventninger til en rektor.

UV på Facebook