Veiledning for profesjonell utvikling i skolen

Etter at veilederutdanningen er lagt inn under "Kompetanse for kvalitet", har Institutt for lærerutdanning og skoleforskning utviklet et nytt og spennende veilederprogram på 30 studiepoeng. Du kan også få opptak til veilederutdanningen gjennom ordinært opptak ved UiO.

To studenter i samtale

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

 

ILS tilbyr følgende program i veiledning

Det nye veilederprogrammet er delt inn i to semestre. Det første semesteret består av en grunnmodul VEIL4000B og i det andre semesteret har man valgt  en av valgmodulene VEIL4001B, eller VEIL4002B.

Grunnmodulen VEIL4000B, Veiledning i skolen omhandler veiledning av lærerstudenter, nyutdannede lærere og kollegagrupper i skolen. Emnet gir en innføring i veilederroller, strategier og metoder i veiledning. Det legges vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy til bruk i veiledning. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet.

Etter bestått eksamen i  grunnmodulen, Veiledning i skolen VEIL4000B velger studentene enten, Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede,VEIL4001B eller Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling, VEIL4002B.

VEIL4001B omhandler veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere. Det legges vekt på utfordringer knyttet til overgang fra å være lærerstudent til utøvende lærer og til veiledning i profesjonskvalifisering. Det legges vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy for profesjonell utvikling. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet.

VEIL4002B omhandler skolebasert veiledning og utvikling i lærerprofesjonen. Det legges også vekt på utfordringer knyttet til utvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Det legges vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy til bruk i veiledning og utviklingsarbeid. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet.

 

Veilederprogrammet 30 studiepoeng totalt:

Grunnmodul, Veiledning i skolen,  VEIL4000B (15stp) Veiledning i skolen 1. semester
Valgmodul, Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede, VEIL4001B (15stp)        / eller 2. semester

Valgmodul, Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling, VEIL4002B (15stp)

2. semester

Samtlige moduler bygger på samme prinsipp om at undervisningen er samlings- og nettbasert og går over ett semester, i alt tre samlinger à to dager. Studentene organiseres i grupper. Arbeid mellom samlingene er en integrert del av studiet, skal dokumenteres på læringsplattformen og danner utgangspunkt for systematisk arbeid på samlingene.

Samlingene vil foregå på UiO Blindern

 

 

Emneord: Veiledning, Mentoring, Etter- og videreutdanning, Praksis, Kompetanse for kvalitet
Publisert 15. jan. 2020 10:52 - Sist endret 13. okt. 2021 15:24