Rektorutdanningen

Er du skoleleder i grunnskolen eller videregående opplæring? Rektorutdanningen gir kompetanse som hjelper deg å håndtere den omfattende oppgaven det er å lede en skole.

Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som skoleleder. 

Fakta om programmet

 

Studiepoeng: 30

Varighet:
3 semestre (deltid)

Husk:
søknadsfristen
1. mars

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

I Utdanningsdirektoratets brosjyre «Ledelse i skolen» kan du lese om krav og forventninger til en rektor.

UV på Facebook