Rektorutdanningen

Å være leder i en utdanningsinstitusjon er en mangfoldig og kompleks oppgave. Rektorutdanningen ved UiO gir deg kompetanse som hjelper deg å håndtere de daglige utfordringene og dilemmaene, men også til å se mulighetene.

Ved bruk av nyere forskning og teori om ledelse, utviklings- og endringsarbeid, elevenes læringsmiljø og juss vil du som student få tilgang til kunnskap som styrker deg som leder.

Vi har fokus på dine erfaringer som skoleleder og studiet er erfaringsbasert. Studiet kan kombineres med din jobb som skoleleder.

Gjennom ulike aktiviteter i grupper vil du få muligheten til å reflektere om lederrollen og din egen praksis sammen med kolleger fra andre skoler. Du får tett oppfølging fra våre studiekoordinatorer samt veiledere og coacher.

Det siste året har vi inngått et spennende samarbeid med University of Limerick i Irland hvor vi setter søkelyset på økt kunnskap om internasjonale trender knyttet til utdanningsledelse. Som student vil du få muligheten til å knytte kontakter med skoleledere i Irland som på lang sikt kan gi et spennende og fruktbart samarbeid.

Rektorutdanningen godkjennes som del av Masterprogrammet i utdanningsledelse og er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Hvorfor velge Rektorutdanningen?

Oppbygging og
gjennomføring

Hva lærer du?

Opptakskrav og søknad

Fagmiljø

Skoleeier


 

Semesterinformasjon om samlinger/ timeplan, pensum og eksamen finner du på Rektorutdanningens emneside.

Hvordan søke opptak

Informasjon og søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

Fakta om programmet

Studiepoeng: 30

Varighet:
3 semestre (deltid)

Husk:
søknadsfristen
1. mars

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

I Utdanningsdirektoratets brosjyre «Ledelse i skolen» kan du lese om krav og forventninger til en rektor.

UV på Facebook