Rektorutdanningen

Er du skoleleder i grunnskolen eller videregående opplæring? Rektorutdanningen gir kompetanse som hjelper deg å håndtere den omfattende oppgaven det er å lede en skole.

Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som skoleleder. 

Hvorfor velge Rektorutdanningen?

Oppbygging og
gjennomføring

Hva lærer du?

Opptakskrav og søknad

Fagmiljø

Skoleeier


 

Semesterinformasjon om samlinger/ timeplan, pensum og eksamen finner du på Rektorutdanningens emneside.

Hvordan søke opptak

Informasjon og søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

Fakta om programmet

Studiepoeng: 30

Varighet:
3 semestre (deltid)

Husk:
søknadsfristen
1. mars

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

I Utdanningsdirektoratets brosjyre «Ledelse i skolen» kan du lese om krav og forventninger til en rektor.

UV på Facebook