Studentstemmer

Geir Johansen,
utviklingsveileder RKK Vesterålen

Geir Johansen Foto: Privat
Geir Johansen. Foto: S. Colvin

– Rektorutdanninga ga meg større innsikt og nye perspektiver på ulike områder innen skoleledelse, både innen personalledelse og pedagogisk ledelse, i tillegg til innføring i forskning og teorier knyttet til skolen som organisasjon.

– Personlig er jeg blitt tryggere som leder. Jeg opplever at jeg har et bedre faglig og teoretisk grunnlag for å lede en skole som den komplekse organisasjonen den jo er. Det er godt å kunne se flere sammenhenger mellom teori og praksis; dermed opplever jeg å ha en bedre bakgrunn for avgjørelser som skal tas. Jeg synes at jeg har mye igjen for investert tid og det arbeidet som jeg har lagt ned i studiene. Innimellom har det vært krevende, men uten tvil er det verdt innsatsen.


 

Kjølv Eidhammer,
undervisningssjef Modum kommune
 

Kjølv Eidhammer: foto privat
Kjølv Eidhammer. Foto: privat

– Rektorutdanningen ved UiO opplevdes som et meget godt påfyll i lederrollen, selv etter flere år i rektorstilling. Studiene styrket meg som leder gjennom nettverksbygging, veiledning, coaching, og økt bevissthet rundt koblingen mellom teori/forskning og praksis.
Innholdet i studiet har også bidratt til at en kan gjøre gode valg i rollen som skoleeier.

 


Rune Ludvik Eriksen,
avd.leder språk, samf.fag og økonomi ved Thor Heyerdahl vgs, Vestfold fylkeskommune

 

Rune Ludvik Eriksen. Foto: privat
Rune Ludvik Eriksen. Foto: privat

– Å gå på rektorutdanningen har gitt meg et solid faglig grunnlag for min yrkesutøvelse som skoleleder. Ved en slik gjennomgang av skoleforskning står jeg tryggere i det daglige møtet med ansatte og elever. Studiet har introdusert meg til kollegaer over hele Norge og det har vært interessant å diskutere med skoleledere fra andre deler av landet. Rektorskolen har økt mitt engasjement for ledelse som fag. Jeg har lært begreper som øker presisjonsnivået og som utvider mitt handlingsrepertuar. Rektorutdanningen ved ILS anbefales!

 


Kari Christensen,
avd.leder 1.4. trinn, Rykkin skole, Bærum kommune

 

Kari Christensen. Foto: privat
Kari Christensen. Foto: privat

– Gjennom  meget gode forelesinger,  litteratur  og gruppecoaching har Rektorutdanningen generelt  gitt meg  større faglig tyngde og trygghet i jobben som skoleleder, både mht.  endringsledelse, personalsamarbeid, lovanvendelse etc. Jeg har også fått større innsikt om  meg selv som leder. Gjennom utdanningen ha jeg bygd nettverk med erfarne skoleledere fra ulike kommuner som er nyttig både faglig og personlig.

 


Astrid Kvåle,
inspektør Gol ungdomsskole, Gol kommune
 

Astrid Kvåle. Foto: privat

– Interessante førelesingar i rektorutdanninga og god veiledning på arbeidskrava har bidrege til eit stødigare kunnskapsgrunnlag for min del. Utdanninga har høg relevans i forhold til det  å vera skuleleiar, og har mellom anna vore med på å øve opp ein medviten sans i forhold til trykk utanfrå og ikkje minst eigen yrkesutøving.

 

 

Publisert 28. jan. 2016 15:30 - Sist endret 5. aug. 2021 13:41