Tidligere arrangementer

Tid og sted: 7. mai 2019 09:15 - 15:00, Georg Sverdrup’s House, Group Room 1

Welcome to this open seminar with Professor Helen Gunter, University of Manchester, UK.

Tid og sted: 7. mai 2019 09:15 - 15:00, Georg Sverdrup’s House, Group Room 1

Welcome to this open seminar with Professor Helen Gunter, University of Manchester, UK.

Tid og sted: 10. apr. 2019 09:00 - 15:00, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

Vi inviterer lærere og andre interesserte til en konferanse om å bruke visuelle uttrykk på læringsfremmende måter i naturfag.

Tid og sted: 4. apr. 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Nora Elise Hesby Mathé vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Democracy and politics in upper secondary social studies. Students’ perceptions of democracy, politics, and citizenship preparation.

Tid og sted: 2. apr. 2019 10:00 - 12:30, Niels Henrik Abels hus, rom 300, 3.etg. Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Michel Alexandre Cabot, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Janus Mortensen, lektor ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, København Universitet.

Tid og sted: 28. mars 2019 16:15 - 20:30, Auditorium 2, Sophus Bugges hus

Hovedforedragsholder er Gunnar Engvik fra NTNU.

Tid og sted: 18. mars 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Andreas Pettersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Towards competency-oriented mathematics education. An investigation of task demands and teachers’ knowledge of task demands from a competency perspective.

Tid og sted: 15. mars 2019 08:15 - 10:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Fagfornyelsen vektlegger kritisk tenkning og arbeid med kilder. Hvordan kan lærere gjennomføre dette i praksis? Norgeshistorie.no viser vei i dagens mediemangfold, med og uten redaktører, der kildebevissthet er blitt viktigere enn noen gang før.

Tid og sted: 6. mars 2019 13:30 - 15:30, Rom 622, Niels Henrik Abels hus

Forskergruppa COSER (Challenges of Sustainability in Educational Research) inviterer til åpent seminar.

Tid og sted: 27. feb. 2019 11:00 - 16:00, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1

Har vi gode eksamener i Norge? Gir eksamen og prøver god, presis og relevant informasjon til dem som trenger det? Hva skjer med prøvefeltet i våre nordiske naboland? Velkommen til heldagsseminar på Universitet i Oslo.

Tid og sted: 26. feb. 2019 10:00 - 12:30, Niels Henrik Abels hus, rom 621, 6.etg. Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ingrid Rodrick Beiler, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Francis Hult, Studierektor og docent ved Avdelningen för engelska, Lunds Universitet og professor i engelsk ved Jönköping Universitet.

Tid og sted: 19. feb. 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Drita Saliu-Abdulahi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Teacher and Student Perceptions of Current Feedback Practices in English Writing Instruction.

Tid og sted: 12. feb. 2019 12:00 - 14:30, Niels Henrik Abels hus, rom 407, 4.etg. Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ida Lodding Gabrielsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Henning Fjørtoft, førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU.

Tid og sted: 5. feb. 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Tonje Stenseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

How and what students read: A study of evaluation and document selection processes in task-oriented reading.

Tid og sted: 11. jan. 2019 12:15 - 14:45, Nielse Henrik Abels hus, rom 407, 4.etg. Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Kristin Belt Skutlaberg, NLA Høgskolen/Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Eli Ottesen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Tid og sted: 13. des. 2018 10:15 - 16:00, Sophus Lies hus, Auditorium og vestibyle

Vi ønsker velkommen til instituttets årlige forskningsdag.

Tid og sted: 7. des. 2018 10:30 - 13:00, Nielse Henrik Abels hus, 6. etg. Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Roar Bakken Stovner, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Midtveisleser er professor Reidar Mosvold fra Universitetet i Stavanger.

Tid og sted: 7. des. 2018 08:15 - 10:00, Linken, Universitetsbiblioteket

Bærekraftig utvikling er ett av de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Hvordan kan skolen bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom sin undervisning? Det er temaet på FIKS sin andre faglige frokost denne høsten - fredag 7. desember. 

Tid og sted: 28. nov. 2018 10:00 - 15:00, Niels Henrik Abels hus, "Abels utsikt", 12. etasje

Research project eInfrastructure for video research (eVIR) invites to the seminar devoted to ethics and data protection when using video and audio in research. 

Tid og sted: 23. nov. 2018 14:00, Abels utsikt (12. etg. Niels Henrik Abels hus)

«Klasseromsforskning i fremmedspråkfaget: Et eksempel fra franskundervisning i seks norske ungdomsskoler.» Eva Thue Vold foreleser i anledning hennes opprykk til professor.

Tid og sted: 19. nov. 2018 13:00, Ables utsikt (12. etg. Niels Henriks Abels hus)

"Technology in classrooms: What teachers think and how students learn"

Tid og sted: 16. nov. 2018 10:15 - 11:15, NHA 107

In this invited talk, Professor Antoine Fischbach, acting director of the Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET), will provide unique insights into the Luxembourgish educational testing projects, including large-scale longitudinal studies in education.

Tid og sted: 31. okt. 2018 11:00 - 12:00, Room 231, Helga Engs Hus, Blindern Campus.

Open lecture with Prof. Marianne Ødegaard, University of Oslo.

Tid og sted: 31. okt. 2018 10:00 - 11:00, Room 231, Helga Engs Hus, Blindern Campus.

Open lecture With Prof. Stein Dankert Kolstø, University of Bergen.

Tid og sted: 30. okt. 2018 15:00 - 16:00, Helga Engs Hus, room 231 - Blindern Campus

Open lecture with Dr. Carolyn Wallace, Kennesaw State University.