I media

Bedre skole: Stadig flere universiteter og høyskoler ønsker tettere kobling mellom forskning og utdanning. Skal dette bli mer enn ord, må studenter inviteres inn i forskningsprosjekter og få bruke forskningsdata aktivt i utdanningen sin, skriver professor Lisbeth Brevik.

Dagsavisen: –Mens andre land har gjort nasjonale omprioriteringer og justeringer ut fra en erkjennelse om at betingelsene for at lærerne skal lykkes med undervisningen er radikalt endret med hjemmeskole, har beskjeden til norske lærere vært at «vi fortsetter som før selv om alt skal skje digitalt».

Lararen.se: Digitala verktyg Det finns många argument för digitala verktyg i skolan, men har de verkligen alltid täckning i klassrummet? I boken ”Omstart för skolans digitalisering” problematiserar professorn och lärarutbildaren Marte Blikstad-Balas den frågan. Här är fyra vanliga påståenden som kastas omkull i boken.

NRK Ekko: I mange klasserom i Norge sitter det ungdommer som bærer med seg historier om flukt og en oppvekst i fjerne land. De kan være vanskelige å dele, men to engasjerte lærere har samlet historier og gir dem nå ut i bokform.