I media

Joke Dewilde forteller om det språklige mangfoldet i klasserommet i fersk artikkelen. 

–⁠ Det er veldig god ledererfaring. Jeg har jo over 100 elever som jeg har ansvar for, som jeg leder i undervisning i løpet av uka, og det er lærerikt, sier Bromander som deltar på TeachFirst-programmet.

Den pedagogiske samtalen mellom rektor og lærer og mellom lærer og elev kan utarmes om den begrenses til å handle om paragrafer og rettsregler, mener Judit Novak. 

– Du kan fremstå som en dårlig skribent hvis du har mange kommafeil. Med mindre du heter Dag Solstad, forteller seniorforsker Astrid Roe i en artikkel om kommabruk i Morgenbladet.

– I denne tida, med skolestreiker og ungdom som er veldig motiverte og engasjerte, er det dumt å ikke bruke det engasjementet inn i fagene, sier Marianne Ødegaard til Uniforum. 

Silje Erdal er intervjuet i forbindelse med økt fokus på rasisme i lærerutdanningen. Temaet tas opp på syvende semester i lektorprogrammet. – Studentene vil ikke bare ha handlingsplaner og nettressurser, understreker hun. 

Professor ved ILS, Marte Blikstad-Balas mener lærerne må gi plass til romanen i klasserommet

Hege Kaarstein og Rolf Vegar Olsen svarer på innlegg om norske elevers prestasjoner i de internasjonale undersøkelsene TIMSS.
Hvis til og med statseide NRK er ute etter å lure deg, hvem i all verden kan du da stole på?

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik og Shilan Ahmadian gjestet Yrkesfagpodden ved OsloMet for å snakke om funn fra forskning på engelskfaget på yrkesfag. 

«Pinlig og mislykket retorisk tokt fra professorene Torgersen og Sæverot», skriver Peter Nicolay Aashamar, Marte Blikstad-Balas og Sverre Tveit i en kronikk  om Fagfornyelsen i Dagsavisen.

Fritidsinteresser er avgjørende for leseferdighetene. Alle forteller at det er engelsk på fritiden som har gjort dem til gode lesere – og den årsaken som kommer tydeligst fram, er online gaming.

Lesing på mobilen gjør at det er blitt vanskeligere for oss å holde konsentrasjonen om en lengre tekst. 

Førsteamanuensis Øystein Gilje gjestet Ekko Helg for å snakke om elevers og læreres bruk av nettbrett i skolen. 

Trude Nilsen er intervjuet i forbindelse med faktisk.nos undersøkelse av påstande om at det er en myte at gutter er dårligere på skolen enn jenter.

Professor Glenn Ole Hellekjær er intervjuet i Dagens Næringsliv om norske arbeidstageres engelskferdigheter: Hans råd til arbeidstagere som har engelsk som arbeidsspråk, er å be om hjelp oftere. 

Ny rapport gir en komplett oversikt over den vitenskapelige litteraturen om relasjonen mellom leseforståelse og undervisning om, og bruk av, lesestrategier.

Student Vilde Matilde Skram og førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik forteller i ny podcast om erfaringene fra mastergradsemnet EDID4001. 

Forskningsrådet har plukket opp nyheten at ILS har fått innvilget søknaden om SEAS-prosjektet og gratulerer med tildelingen.

Førsteamanuensis ved ILS, Øystein Gilje kommer med råd til politikerne om innføringen av digital kompetanse og digitale læremidler i skolen. – Hvis dere skal satse mye på det digitale i skolen, må dere diskutere hva dere forventer av læringsutbytte. Det skal ikke mer kunnskap inn skolen med det digitale, men i en annen form. Det er ikke sikkert at karakterene blir bedre, uttaler han i saken.

Les hele artikkelen i Kommunal Rapport (bak betalingsmur)

Ungdom som spiller mye dataspill leser engelsk bedre enn norsk. Men også norskfaget kan heves dersom ungdoms interesser tas mer på alvor, mener språkforsker Lisbeth M Brevik. Her er medieinnholdet samlet.

04.02.2019. Les sakene her:

Radio/ nett. Les saken: NRK.no 20.08.2018

Les saken: NRK.no 17.08.2018