I media

Ungdom som spiller mye dataspill leser engelsk bedre enn norsk. Men også norskfaget kan heves dersom ungdoms interesser tas mer på alvor, mener språkforsker Lisbeth M Brevik. Hør innslaget: NRK Språkteigen 10.02.2019

04.02.2019. Les sakene her:

Radio/ nett. Les saken: NRK.no 20.08.2018

Les saken: NRK.no 17.08.2018

Kronikk av studenter på masterprogrammet i utdanningsledelse, Dagbladet.no 28.04.2018

– Oppslaget i Morgenbladet stemmer overhodet ikke med realitetene hva de nasjonale leseprøvene angår. Debatt, Morgenbladet 07.03.2018

Les saken: Nrk 31.10.2017

Les kronikken: Dagsavisen 14.06.2017. Av Anne Cathrine Fjellvang, Maria Perez Østigård og Tine Merakerås, Masterstudenter i Utdanningsledelse, ILS.

Les artikkelen: Apollon (2/2017 /apollon.uio.no 24.05.2017).