2022

Publisert 21. juni 2022 15:19

Bedre skole: Stadig flere universiteter og høyskoler ønsker tettere kobling mellom forskning og utdanning. Skal dette bli mer enn ord, må studenter inviteres inn i forskningsprosjekter og få bruke forskningsdata aktivt i utdanningen sin, skriver professor Lisbeth Brevik.

Publisert 7. jan. 2022 08:32

Dagsavisen: –Mens andre land har gjort nasjonale omprioriteringer og justeringer ut fra en erkjennelse om at betingelsene for at lærerne skal lykkes med undervisningen er radikalt endret med hjemmeskole, har beskjeden til norske lærere vært at «vi fortsetter som før selv om alt skal skje digitalt».