2022

Publisert 7. jan. 2022 08:32

Dagsavisen: –Mens andre land har gjort nasjonale omprioriteringer og justeringer ut fra en erkjennelse om at betingelsene for at lærerne skal lykkes med undervisningen er radikalt endret med hjemmeskole, har beskjeden til norske lærere vært at «vi fortsetter som før selv om alt skal skje digitalt».