Medforskning i lærerutdanningen

Bedre skole: Stadig flere universiteter og høyskoler ønsker tettere kobling mellom forskning og utdanning. Skal dette bli mer enn ord, må studenter inviteres inn i forskningsprosjekter og få bruke forskningsdata aktivt i utdanningen sin, skriver professor Lisbeth Brevik.

Publisert 21. juni 2022 15:19 - Sist endret 21. juni 2022 15:19