2019

Foto av Elin Sæther, Marianne Ødegaard og Ole Andreas Kvamme
Publisert 1. nov. 2019 14:09

– I denne tida, med skolestreiker og ungdom som er veldig motiverte og engasjerte, er det dumt å ikke bruke det engasjementet inn i fagene, sier Marianne Ødegaard til Uniforum. 

Foto av Silje Erland
Publisert 23. okt. 2019 09:46

Silje Erdal er intervjuet i forbindelse med økt fokus på rasisme i lærerutdanningen. Temaet tas opp på syvende semester i lektorprogrammet. – Studentene vil ikke bare ha handlingsplaner og nettressurser, understreker hun. 

Marte Blikstad-Balas
Publisert 17. sep. 2019 08:40

Professor ved ILS, Marte Blikstad-Balas mener lærerne må gi plass til romanen i klasserommet

Foto av Hege Kaarstein
Publisert 10. sep. 2019 11:40
Hege Kaarstein og Rolf Vegar Olsen svarer på innlegg om norske elevers prestasjoner i de internasjonale undersøkelsene TIMSS.
Foto av Tønnesson, Torjesen og Blikstad-Balas.
Publisert 6. sep. 2019 13:29
Hvis til og med statseide NRK er ute etter å lure deg, hvem i all verden kan du da stole på?
Bildet kan inneholde: mikrofon, lydutstyr, teknologi, elektronisk apparat, photography.
Publisert 2. sep. 2019 09:53

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik og Shilan Ahmadian gjestet Yrkesfagpodden ved OsloMet for å snakke om funn fra forskning på engelskfaget på yrkesfag. 

Publisert 26. aug. 2019 12:37

«Pinlig og mislykket retorisk tokt fra professorene Torgersen og Sæverot», skriver Peter Nicolay Aashamar, Marte Blikstad-Balas og Sverre Tveit i en kronikk  om Fagfornyelsen i Dagsavisen.

Foto av Lisbeth M. Brevik
Publisert 29. juli 2019 08:58

Fritidsinteresser er avgjørende for leseferdighetene. Alle forteller at det er engelsk på fritiden som har gjort dem til gode lesere – og den årsaken som kommer tydeligst fram, er online gaming.

Foto av Marte Blikstad-Balas
Publisert 19. juli 2019 08:40

Lesing på mobilen gjør at det er blitt vanskeligere for oss å holde konsentrasjonen om en lengre tekst. 

Portrett av Øystein Gilje
Publisert 17. juni 2019 10:32

Førsteamanuensis Øystein Gilje gjestet Ekko Helg for å snakke om elevers og læreres bruk av nettbrett i skolen. 

Foto av Trude Nilsen
Publisert 24. mai 2019 08:32

Trude Nilsen er intervjuet i forbindelse med faktisk.nos undersøkelse av påstande om at det er en myte at gutter er dårligere på skolen enn jenter.

Foto av Glenn Ole Hellekjær
Publisert 21. mai 2019 15:01

Professor Glenn Ole Hellekjær er intervjuet i Dagens Næringsliv om norske arbeidstageres engelskferdigheter: Hans råd til arbeidstagere som har engelsk som arbeidsspråk, er å be om hjelp oftere. 

Bilde av omslaget på systematiske oversikter
Publisert 11. apr. 2019 14:20

Ny rapport gir en komplett oversikt over den vitenskapelige litteraturen om relasjonen mellom leseforståelse og undervisning om, og bruk av, lesestrategier.

Foto fra podcast-studio
Publisert 10. apr. 2019 09:34

Student Vilde Matilde Skram og førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik forteller i ny podcast om erfaringene fra mastergradsemnet EDID4001. 

Foto av Erik Knain og Alfredo Jornet Gill.
Publisert 15. mars 2019 15:25

Forskningsrådet har plukket opp nyheten at ILS har fått innvilget søknaden om SEAS-prosjektet og gratulerer med tildelingen.

Foto av Øystein Gilje
Publisert 11. mars 2019 08:09

Førsteamanuensis ved ILS, Øystein Gilje kommer med råd til politikerne om innføringen av digital kompetanse og digitale læremidler i skolen. – Hvis dere skal satse mye på det digitale i skolen, må dere diskutere hva dere forventer av læringsutbytte. Det skal ikke mer kunnskap inn skolen med det digitale, men i en annen form. Det er ikke sikkert at karakterene blir bedre, uttaler han i saken.

Les hele artikkelen i Kommunal Rapport (bak betalingsmur)

Publisert 11. feb. 2019 09:28

Ungdom som spiller mye dataspill leser engelsk bedre enn norsk. Men også norskfaget kan heves dersom ungdoms interesser tas mer på alvor, mener språkforsker Lisbeth M Brevik. Her er medieinnholdet samlet.

Publisert 4. feb. 2019 18:09

04.02.2019. Les sakene her: