Førstegangssøker fra UiO vant frem på første forsøk

Forskningsrådet har plukket opp nyheten at ILS har fått innvilget søknaden om SEAS-prosjektet og gratulerer med tildelingen.

Foto av Erik Knain og Alfredo Jornet Gill.

Erik Knain skal lede og Alfredo Jornet Gill skal delta i SEAS-prosjektet om naturfagenes muligheter til å løse aktuelle samfunnsutfordringer knyttet til miljø og bærekraft (foto: Shane David Colvin).

Institutt for lærerutdanning ved UiO får 15 millioner av EU til et prosjekt som skal gjøre skolelever, lærere og lokalsamfunnet utenfor skolen i stand til å samarbeide om og mestre store samfunnsutfordringer knyttet til klima og bærekraft.

Prosjektlederen vant frem med sin første H2020-søknad blant 67 søkere. Forskningsrådet er glad for å ha kunnet bidra i søknadsprosessen.

Av Magnus Heie
Publisert 15. mars 2019 15:25 - Sist endret 15. mars 2019 15:54