Ungdom som spiller mye dataspill, blir bedre i engelsk

Fritidsinteresser er avgjørende for leseferdighetene. Alle forteller at det er engelsk på fritiden som har gjort dem til gode lesere – og den årsaken som kommer tydeligst fram, er online gaming.

Foto av Lisbeth M. Brevik

Lisbeth M. Brevik

Saken bygger på Katharina Køber Garvolls masteroppgave og Lisbeth M. Breviks forskning. Les hele saken på utdanningsnytt.no

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 29. juli 2019 08:58 - Sist endret 29. juli 2019 09:31