– Studentene vil lære hvordan de skal håndtere rasisme og diskriminering

Silje Erdal er intervjuet i forbindelse med økt fokus på rasisme i lærerutdanningen. Temaet tas opp på syvende semester i lektorprogrammet. – Studentene vil ikke bare ha handlingsplaner og nettressurser, understreker hun. 

Foto av Silje Erland

Silje Erland understreker viktigheten av konkrete tiltak for å møte rasisme og diskriminering (foto: Shane Colvin/UiO).

Lektorstudent Sarah Lilleberg Safavifard etterlyste i høst bedre opplæring i å takle rasisme og diskriminering i klasserommet. Saken er omtalt hos utdanningsforskning.no.

Universitetslektor Silje Førland Erdal roser lektorstudent Sarah Lilleberg Safavifard for å ønske seg bedre opplæring. Erdal underviser i samfunnsfagdidaktikk på lektorprogrammet ved Universitet i Oslo og har vært med på å utvikle de nye ressurssidene.

– Jeg er glad for at våre studenter forstår at det å forebygge og håndtere rasisme er en sentral del av deres profesjonsfaglige kompetanse, sier Erdal.

Samtidig ønsker hun å få fram at Universitetet i Oslo de siste årene har jobbet målrettet med å gjøre temaet fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering til en integrert del av lektorprogrammet.

Saken er også omtalt i papirutgaven til Klassekampen 23.10 under overskriften «Stilt om rasisme».

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 23. okt. 2019 09:46 - Sist endret 23. okt. 2019 11:06