Silje Førland Erdal

Bilde av Silje Førland Erdal
English version of this page
Telefon +47 95882062
Mobiltelefon 95882062
Rom 336
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglege hovudinteresser

 • Demokrati- og medborgarskapsopplæring
 • Normkritiske perspektiv og mangfoldskompetanse
 • Skulen som arena for å førebygge gruppefiendskap og diskriminering
 • Samfunnskritisk tenkning og perspektivmangfold
 • Samfunnsfagleg skriving og klasseromsdialogar
 • 22.juli-undervisning

Undervisning og veiledning

Samfunnsfagdidaktikk PPU3510D/3520D
Samfunnsfagdidaktikk PROF3025/PROF4045

Veiledning av masterstudentar i samfunnsfagdidaktikk.:

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4009/index.html

Bakgrunn

Utdanna sosialantropolog og lektor, og har fleire år med undervisningserfaring frå vidaregåande skule i faga sosiologi og sosialantropologi, samfunnsfag, religion og etikk og spansk. Lærebokforfattar for Aschehoug undervisning.

Publikasjoner

 • Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (red.) (2021). Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031019.  328 s.
 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Fokus sosiologi og sosialantropologi. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203319082.
 • Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hove, Olav; Hellerud, Synnøve & Johnsen, Ida Molstad (2020). Arena 8 Samfunnsfag. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203404436.  256 s.
 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2017). Fokus sosiologi og sosialantropologi.. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-40204-3.  447 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Fire innfallsvinkler til undervisning om 22.juli-terroren, I: Silje Førland Erdal; Lise Granlund & Erik Ryen (red.),  Samfunnsfagdidaktikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031019.  Kapittel 7.  s 136 - 153
 • Erdal, Silje Førland (2020). Demokratisk medborgerskap i mangfoldige samfunn - Skolen som arena for å forebygge diskriminering og gruppefiendtlighet.
 • Erdal, Silje Førland (2020). “Flukt” – meningsmotstand, perspektivtaking og dialog. Nettressurs for lærerutdanning..
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der & Moldrheim, Solveig (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Erdal, Silje Førland (2019). 22.juli 2011. Korleis kunne det skje?.
 • Erdal, Silje Førland; Brataas, Gøril & Lunde, Mai Lill Suhr (2019). Elever som læringsstøtte for hverandre.
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). 22.juli-undervisning i samfunnsfag. Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). Hva skal vi lære bort om 22.juli? Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland; Faye, Reidun & Moldrheim, Solveig (2019). Ett skritt frem. Nettressurs for Universitet, Høgskole og Videregående skole.. [www ].
 • Erdal, Silje Førland (2018). Vurdering for læring i samfunnsfag.
 • Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Moldrheim, Solveig & Norheim Lillethun, Christine (2018). 22.juli-undervisning og perspektivtaking.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie & Eriksen, Eli-Anne Vongraven (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Moldrheim, Solveig; Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland & Norheim, Christine (2018). Perspektivtakingsmetodikk. Vis sammendrag
 • Norheim, Christine Lillethun; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin & Moldrheim, Solveig (2018). Klassesamtaler om etniske og religiøse minoriteter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 13:02 - Sist endret 28. mai 2020 11:28