Silje Førland Erdal

Image of Silje Førland Erdal
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Fokus sosiologi og sosialantropologi. Aschehoug & Co. ISBN 9788203319082.
 • Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (2021). Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031019. 328 p.
 • Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hellerud, Synnøve Veinan & Johnsen, Ida Molstad (2021). Arena 9 samfunnsfag. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40674-4. 288 p.
 • Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hellerud, Synnøve Veinan & Johnsen, Ida Molstad (2021). Arena 10 Samfunnsfag. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40676-8. 227 p.
 • Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hove, Olav; Hellerud, Synnøve & Johnsen, Ida Molstad (2020). Arena 8 Samfunnsfag. Aschehoug & Co. ISBN 9788203404436. 256 p.
 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2017). Fokus sosiologi og sosialantropologi. . Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40204-3. 447 p.

View all works in Cristin

 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Fire innfallsvinkler til undervisning om 22.juli-terroren. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 136–153.
 • Ryen, Erik; Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Samfunnsfagenes fagdidaktikk. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 13–27.
 • Erdal, Silje Førland & Kosberg, Eva (2021). Vurdering for læring i samfunnsfag. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 241–262.
 • Erdal, Silje Førland (2021). Samfunnsfag som arena for å undervise om og førebyggje rasisme. In Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 264–282.
 • Erdal, Silje Førland (2020). Demokratisk medborgerskap i mangfoldige samfunn - Skolen som arena for å forebygge diskriminering og gruppefiendtlighet.
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). Hva skal vi lære bort om 22.juli? Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). 22.juli-undervisning i samfunnsfag. Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Erdal, Silje Førland; Brataas, Gøril & Lunde, Mai Lill Suhr (2019). Elever som læringsstøtte for hverandre.
 • Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland; Faye, Reidun & Moldrheim, Solveig (2019). Ett skritt frem. Nettressurs for Universitet, Høgskole og Videregående skole.
 • Erdal, Silje Førland (2019). 22.juli 2011. Korleis kunne det skje?
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine & Erdal, Silje Førland [Show all 31 contributors for this article] (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin [Show all 14 contributors for this article] (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Moldrheim, Solveig & Norheim Lillethun, Christine (2018). 22.juli-undervisning og perspektivtaking.
 • Erdal, Silje Førland (2018). Vurdering for læring i samfunnsfag.
 • Norheim, Christine Lillethun; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin & Moldrheim, Solveig (2018). Klassesamtaler om etniske og religiøse minoriteter.
 • Moldrheim, Solveig; Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland & Norheim, Christine (2018). Perspektivtakingsmetodikk.

View all works in Cristin

Published Aug. 15, 2016 1:03 PM - Last modified Jan. 6, 2017 1:15 PM