Silje Førland Erdal

Bilde av Silje Førland Erdal
English version of this page
Mobiltelefon 95882062
Rom 336
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglege hovudinteresser

 • Demokrati- og medborgarskapsopplæring
 • Normkritiske perspektiv og mangfoldskompetanse
 • Skulen som arena for å førebygge gruppefiendskap og diskriminering
 • Samfunnskritisk tenkning og perspektivmangfold
 • Samfunnsfagleg skriving og klasseromsdialogar
 • 22.juli-undervisning

Undervisning og veiledning

Samfunnsfagdidaktikk PPU3510D/3520D
Samfunnsfagdidaktikk PROF3025/PROF4045

Veiledning av masterstudentar i samfunnsfagdidaktikk.:

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4009/index.html

Bakgrunn

Utdanna sosialantropolog og lektor, og har fleire år med undervisningserfaring frå vidaregåande skule i faga sosiologi og sosialantropologi, samfunnsfag, religion og etikk og spansk. Lærebokforfattar for Aschehoug undervisning.

Publikasjoner

 • Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hellerud, Synnøve Veinan & Johnsen, Ida Molstad (2021). Arena 10 Samfunnsfag. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40676-8. 227 s.
 • Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hellerud, Synnøve Veinan & Johnsen, Ida Molstad (2021). Arena 9 samfunnsfag. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40674-4. 288 s.
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2021). Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031019. 328 s.
 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Fokus sosiologi og sosialantropologi. Aschehoug & Co. ISBN 9788203319082.
 • Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hove, Olav; Hellerud, Synnøve & Johnsen, Ida Molstad (2020). Arena 8 Samfunnsfag. Aschehoug & Co. ISBN 9788203404436. 256 s.
 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2017). Fokus sosiologi og sosialantropologi. . Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40204-3. 447 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Erdal, Silje Førland & Kosberg, Eva (2021). Vurdering for læring i samfunnsfag. I Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (Red.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. s. 241–262.
 • Erdal, Silje Førland (2021). Samfunnsfag som arena for å undervise om og førebyggje rasisme. I Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (Red.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. s. 264–282.
 • Ryen, Erik; Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Samfunnsfagenes fagdidaktikk. I Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (Red.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. s. 13–27.
 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2021). Fire innfallsvinkler til undervisning om 22.juli-terroren. I Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (Red.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. s. 136–153.
 • Erdal, Silje Førland (2020). Demokratisk medborgerskap i mangfoldige samfunn - Skolen som arena for å forebygge diskriminering og gruppefiendtlighet.
 • Erdal, Silje Førland; Brataas, Gøril & Lunde, Mai Lill Suhr (2019). Elever som læringsstøtte for hverandre.
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). Hva skal vi lære bort om 22.juli? Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Erdal, Silje Førland (2019). 22.juli 2011. Korleis kunne det skje?
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). 22.juli-undervisning i samfunnsfag. Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland; Faye, Reidun & Moldrheim, Solveig (2019). Ett skritt frem. Nettressurs for Universitet, Høgskole og Videregående skole.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine & Erdal, Silje Førland [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Norheim, Christine Lillethun; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin & Moldrheim, Solveig (2018). Klassesamtaler om etniske og religiøse minoriteter.
 • Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Moldrheim, Solveig & Norheim Lillethun, Christine (2018). 22.juli-undervisning og perspektivtaking.
 • Erdal, Silje Førland (2018). Vurdering for læring i samfunnsfag.
 • Moldrheim, Solveig; Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland & Norheim, Christine (2018). Perspektivtakingsmetodikk.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 13:02 - Sist endret 9. nov. 2021 12:01