Systematisk oversikt om leseforståelse og lesestrategier

Ny rapport gir en komplett oversikt over den vitenskapelige litteraturen om relasjonen mellom leseforståelse og undervisning om, og bruk av, lesestrategier.

Bilde av omslaget på systematiske oversikter

(Foto: Skolforskningsinstitutet).

Det svenske Skolforskningsinstitutet har publisert en ny systematisk oversikt med tittelen «Läsförståelse och undervisning om lässtrategier»

Forfatterne av rapporten fremhever blant annet at ikke alle lesestrategier er like effektive og anbefaler lærere å reflekterer over ulike lesestrategiers funksjon, samt tilby elevene tekster av ulike vanskelighetsgrad og nok tid til å øve på å bruke lesestrategiene.

Førsteamanuensis ved ILS, Lisbeth M. Brevik, deltok som ekstern forsker på prosjektet.

Last ned og les hele rapporten på nettsidene til Skolforskningsinstitutets nettsider.

Se også artikkel om rapporten i Bedre skole nr 1 /2019, skrevet av Lisbeth M. Brevik, Michael Tengberg og Linda Ekström. 

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 11. apr. 2019 14:20 - Sist endret 29. apr. 2019 08:14