Fakta om norske skoleresultater

Hege Kaarstein og Rolf Vegar Olsen svarer på innlegg om norske elevers prestasjoner i de internasjonale undersøkelsene TIMSS.
Foto av Hege Kaarstein

Foto: Shane Colvin/UiO. 

Les innlegget i Kort sagt-spalten til Aftenposten. 

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 10. sep. 2019 11:40 - Sist endret 10. sep. 2019 11:49