Elleville konspirasjonsteorier

«Pinlig og mislykket retorisk tokt fra professorene Torgersen og Sæverot», skriver Peter Nicolay Aashamar, Marte Blikstad-Balas og Sverre Tveit i en kronikk  om Fagfornyelsen i Dagsavisen.

–Forestillingen om at de nye læreplanene utgjør en samfunnsrisiko – et «rødt dyp» i (regjeringens) «blå farvann» er således et hjelpeløst mislykket retorisk tokt, skriver de. Les hele kronikken på Dagsavisens nettsider

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 26. aug. 2019 12:37 - Sist endret 18. okt. 2019 12:56