Engelsk på yrkesfag

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik og Shilan Ahmadian gjestet Yrkesfagpodden ved OsloMet for å snakke om funn fra forskning på engelskfaget på yrkesfag. 

Brevik leder forskningsprosjektet VOGUE som blant annet undersøker hvordan elever på yrkesfag bruker engelsk på fritiden og på skolen.

– Det er interessant at gutter på yrkesfag leser veldig mye bedre på engelsk enn på norsk, og de selv sier det skyldes at de «gamer» utenfor skolen, forteller Brevik til Yrkesfagpodden.

Ahamdian fremhever at guttene snakker mer engelsk generelt, både om fag og andre temaer, mens jentene kun holder seg til faglige temaer.

Emneord: Yrkesfaglig engelskundervisning, VOGUE Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 2. sep. 2019 09:53 - Sist endret 2. sep. 2019 13:54