Verneombud og vernerunde

Verneombudet er de ansattes talerør i helse, miljø, sikkerhetssaker (HMS). Instituttleder har det overordnede ansvaret for alle sider av arbeidet.


Si fra!Trafikklys


Verneombud

Kirsti Hyldmo og Kristin Flood Strøm (vara) er verneombud ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges.

Mer om verneombudets oppgaver og rolle.

Vernerunde

Verneombud og administrativ leder går jevnlig vernerunde.

Alle rom og kontorer ved instituttet blir gjennomgått. Inneklima, belysning, støy, ergonomi, brannvern, elektrisk utstyr og sikkerhet er blant forholdene som skal undersøkes.

Siste vernerunde ble gjennomført første kvartal 2019.


Helse, miljø og sikkerhet ved UV

Se også Det utdanningsvitenskapelige fakultets sider om helse, miljø og sikkerhet.

Publisert 31. jan. 2019 13:39 - Sist endret 12. jan. 2021 14:49