Karsten Korbøl

Bilde av Karsten Korbøl
English version of this page
Telefon +47 22844864
Mobiltelefon +4799232327 +47-99232327
Rom NHA 330
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Historiedidaktikk, undervisningsplanlegging og vurdering, historiekonkurransen "Min familie i historien"

Undervisning

Underviser i historiedidaktikk på PPU heltid og deltid

Bakgrunn

Cand. philol med historie hovedfag

Lektor ved Hartvig Nissens skole

Verv

Styremedlem i Den norske historiske forening (HIFO)

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Korbøl, Karsten (2019). Hva er det felles beste? Historie og bærekraft, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 2.  s 43 - 58

Se alle arbeider i Cristin

 • Korbøl, Karsten (2020). «Basert på sanne hendelser», nesten. – Fakta og fiksjon i filmer og film brukt i historieundervisningen..
 • Korbøl, Karsten (2020). Bærekraft og historie.
 • Korbøl, Karsten (2020). Folkehelse og livsmestring i historie.
 • Korbøl, Karsten (2020). Historie i fagfornyelsen – veier til undervisning.
 • Korbøl, Karsten (2020). Historie i fagfornyelsen og museet.
 • Korbøl, Karsten (2020). Historie, bærekraft og ny læreplan.
 • Korbøl, Karsten (2020). Hva er "Min familie i historien"?.
 • Korbøl, Karsten (2020). Hva kan elevene skrive om?.
 • Korbøl, Karsten (2020). Hva kan være utfordrende for elever?.
 • Korbøl, Karsten (2020). Hvordan komme i gang med "Min familie i historien"?.
 • Korbøl, Karsten (2020). «Min familie i historien» - fortsatt liv laga i ungdomsskolen med LK20?..
 • Korbøl, Karsten (2020). "Utrolig kul oppgave" - elever om "Min familie i historien".
 • Korbøl, Karsten (2020). «Veikart til den franske revolusjon» – forståelse gjennom tegning i historie..
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der & Moldrheim, Solveig (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Korbøl, Karsten & Landsem, Lena Ingilæ (2019). Styrk historie i skolen!. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  s 31 . doi: https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/mRx6j4/styrk-historie-i-skolen
 • Korbøl, Karsten (2019). Arbeidet med fagfornyinga i historiefaget - strategiar og val.
 • Korbøl, Karsten (2019). "Dybdelæring er ikke for mine elever".
 • Korbøl, Karsten (2019). Folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema.
 • Korbøl, Karsten (2019, 08. april). Fornorskingen utelates fra læreplanen.  Ságat.
 • Korbøl, Karsten (2019). Fortida som skaper av identitet.
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget i fagfornyelsen - konturene for historiefaget i fagfornyelsen og arbeidet med de nye læreplanene.
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget, fagfornyelse og vurdering.
 • Korbøl, Karsten (2019, 11. april). Hva er nytt i hitorie? Introduklsjon til ny læreplan i historie. [Internett].  https://www.udir.no.
 • Korbøl, Karsten (2019). Hvordan undervise om bærekraft i historie?.
 • Korbøl, Karsten (2019, 18. februar). Insights into the Norwegian History Competition. Looking back on 20 years of EUSTORY Norway. [Internett].  EUSTORY.DE.
 • Korbøl, Karsten (2019). Min familie i historien - begrunnelser, tilnærminger og hva elevene sier.
 • Korbøl, Karsten (2019, 22. mars). Vil ikkje ha ei hugsefag.  Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2018). Historiekonkurransen og nye læreplaner.
 • Korbøl, Karsten (2018). Holocaust og nye læreplaner. Hva skjer i fagfornyelsen?.
 • Korbøl, Karsten (2018). Hvor går historiefaget? Kjerneelementer i historie.
 • Korbøl, Karsten (2018). Kjerneelementer i historie og fagfornyelsen (del 1), Å arbeide med historiekonkurransen (del 2).
 • Korbøl, Karsten (2018, 04. desember). Læreplanmakere i skvis.  Klassekampen.
 • Korbøl, Karsten (2018). Min familie i historien - arrangørens begrunnelser og erfaringer. Har konkurransen eksistensgrunnlag etter fagfornyelsen?.
 • Korbøl, Karsten (2018). Nye læreplaner i VGS og GS.
 • Korbøl, Karsten (2018, 30. november). Svenskane gjer motsett av oss.  Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2018). Utkast til ny læreplan i historie.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie & Eriksen, Eli-Anne Vongraven (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Korbøl, Karsten (2017). Brinken 31 - om sosiale forskjeller på Kampen.
 • Korbøl, Karsten (2017). Hva vil vi med historie?.
 • Korbøl, Karsten (2017). Hvor går historiefaget?.
 • Korbøl, Karsten (2017). Kjerneelementer i historie.
 • Korbøl, Karsten (2017). Kjerneelementer i historie - Hvor går historiefaget?.
 • Korbøl, Karsten & Meadow, Kirsten (2017). Med familiehistorie i dybden. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  (3), s 26- 29
 • Korbøl, Karsten (2016). Fagskriving i historie via premierte elevtekster.
 • Korbøl, Karsten (2016). Historiekonkurransen "Min familie i historien" og historieundervisning.
 • Korbøl, Karsten (2016). Historieundervisning og kilder.
 • Korbøl, Karsten (2016). "Min familie i historien" – en historiefaglige og historiedidaktisk perspektiver.
 • Korbøl, Karsten & Skram, Harald Frode (2016). Gode lærebøker er viktig, men ikke nok. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X. . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-04-10
 • Korbøl, Karsten (2001, 12. april). Alexander Dubcek. [Radio].  NRK P2 Sånn er livet.
 • Korbøl, Karsten (2001, 23. desember). Innføringen av euro og betydningen for europeisk identitet. [Radio].  NRK P2 Søndagsavisen.
 • Korbøl, Karsten & Blakkisrud, Helge (ed.) (2000). From 'Velvet Revolution to European Integration. Central European Developments and Prospects.
 • Korbøl, Karsten (1999). František Palacký “nasjones far” og ideolog. Tsjekkisk nasjonal historieskrivning. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.
 • Korbøl, Karsten (1995). To nasjoner eller en. Tsjekkoslovakisk identitet i mellomkrigstiden. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2014 09:08 - Sist endret 20. feb. 2016 12:13