Karsten Korbøl

Image of Karsten Korbøl
Norwegian version of this page
Phone +47 22844864
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Korbøl, Karsten (2019). Hva er det felles beste? Historie og bærekraft. In Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Ed.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. p. 43–58.

View all works in Cristin

 • Korbøl, Karsten (2021). Historisk empati er ikke sympati med Hitler. Historikeren. ISSN 1891-6600. p. 10–15.
 • Korbøl, Karsten (2021). Hvordan forstå dybdelæring i samfunnsfag?
 • Korbøl, Karsten (2021). Om tenkningen bak den nye læreplanen i historie.
 • Korbøl, Karsten (2021). Hva er nytt, hva er gammelt i historiefaget i LK20?
 • Korbøl, Karsten (2021). Tverrfaglig tema – Tverrfaglig arbeid.
 • Korbøl, Karsten (2021). Kilder og kildegransking i samfunnsfag. In Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (Ed.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. p. 113–137.
 • Korbøl, Karsten (2020). Hva kan være utfordrende for elever?
 • Korbøl, Karsten (2020). Hva kan elevene skrive om?
 • Korbøl, Karsten (2020). Hva er "Min familie i historien"?
 • Korbøl, Karsten (2020). Folkehelse og livsmestring i historie.
 • Korbøl, Karsten (2020). Historie i fagfornyelsen – veier til undervisning.
 • Korbøl, Karsten (2020). Bærekraft og historie.
 • Korbøl, Karsten (2020). Historie i fagfornyelsen og museet.
 • Korbøl, Karsten (2020). Historie, bærekraft og ny læreplan.
 • Korbøl, Karsten (2019). Fortida som skaper av identitet.
 • Korbøl, Karsten (2019). Folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema .
 • Korbøl, Karsten (2019). Vil ikkje ha ei hugsefag. [Newspaper]. Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2019). Fornorskingen utelates fra læreplanen. [Newspaper]. Ságat.
 • Korbøl, Karsten (2019). Hva er nytt i hitorie? Introduklsjon til ny læreplan i historie. [Internet]. https://www.udir.no.
 • Korbøl, Karsten (2019). Min familie i historien - begrunnelser, tilnærminger og hva elevene sier.
 • Korbøl, Karsten (2019). "Dybdelæring er ikke for mine elever".
 • Korbøl, Karsten (2019). Hvordan undervise om bærekraft i historie?
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget i fagfornyelsen - konturene for historiefaget i fagfornyelsen og arbeidet med de nye læreplanene.
 • Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Korbøl, Karsten & Landsem, Lena Ingilæ (2019). Styrk historie i skolen! Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Korbøl, Karsten (2019). Arbeidet med fagfornyinga i historiefaget - strategiar og val.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine & Erdal, Silje Førland [Show all 31 contributors for this article] (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget, fagfornyelse og vurdering.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin [Show all 14 contributors for this article] (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Korbøl, Karsten (2018). Læreplanmakere i skvis. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Korbøl, Karsten (2018). Svenskane gjer motsett av oss. [Newspaper]. Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2018). Nye læreplaner i VGS og GS.
 • Korbøl, Karsten (2018). Utkast til ny læreplan i historie.
 • Korbøl, Karsten (2018). Historiekonkurransen og nye læreplaner.
 • Korbøl, Karsten (2018). Holocaust og nye læreplaner. Hva skjer i fagfornyelsen?
 • Korbøl, Karsten (2018). Kjerneelementer i historie og fagfornyelsen (del 1), Å arbeide med historiekonkurransen (del 2).
 • Korbøl, Karsten (2018). Min familie i historien - arrangørens begrunnelser og erfaringer. Har konkurransen eksistensgrunnlag etter fagfornyelsen?
 • Korbøl, Karsten (2018). Hvor går historiefaget? Kjerneelementer i historie.
 • Korbøl, Karsten & Meadow, Kirsten (2017). Med familiehistorie i dybden. Historikeren. ISSN 1891-6600. p. 26–29.
 • Korbøl, Karsten (2017). Kjerneelementer i historie - Hvor går historiefaget?
 • Korbøl, Karsten (2017). Kjerneelementer i historie.
 • Korbøl, Karsten (2017). Hva vil vi med historie?
 • Korbøl, Karsten (2017). Brinken 31 - om sosiale forskjeller på Kampen.
 • Korbøl, Karsten (2017). Hvor går historiefaget?
 • Korbøl, Karsten (2016). Historieundervisning og kilder.
 • Korbøl, Karsten (2016). Fagskriving i historie via premierte elevtekster.
 • Korbøl, Karsten (2016). "Min familie i historien" – en historiefaglige og historiedidaktisk perspektiver.
 • Korbøl, Karsten (2016). Historiekonkurransen "Min familie i historien" og historieundervisning.
 • Korbøl, Karsten & Skram, Harald Frode (2016). Gode lærebøker er viktig, men ikke nok. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-04-10.
 • Korbøl, Karsten (2001). Innføringen av euro og betydningen for europeisk identitet. [Radio]. NRK P2 Søndagsavisen.
 • Korbøl, Karsten (2001). Alexander Dubcek. [Radio]. NRK P2 Sånn er livet.
 • Korbøl, Karsten (1999). František Palacký “nasjones far” og ideolog. Tsjekkisk nasjonal historieskrivning. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220.
 • Korbøl, Karsten (1995). To nasjoner eller en. Tsjekkoslovakisk identitet i mellomkrigstiden. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220.
 • Korbøl, Karsten & Blakkisrud, Helge (2000). From 'Velvet Revolution to European Integration. Central European Developments and Prospects. NUPI. ISSN 8270021547.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2014 9:09 AM - Last modified Feb. 20, 2016 12:18 PM