Karsten Korbøl

Image of Karsten Korbøl
Norwegian version of this page
Phone +47 22844864
Mobile phone +4799232327
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Korbøl, Karsten (2019). Hva er det felles beste? Historie og bærekraft, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 2.  s 43 - 58

View all works in Cristin

 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der & Moldrheim, Solveig (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Korbøl, Karsten & Landsem, Lena Ingilæ (2019). Styrk historie i skolen!. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  s 31 . doi: https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/mRx6j4/styrk-historie-i-skolen
 • Korbøl, Karsten (2019). Arbeidet med fagfornyinga i historiefaget - strategiar og val.
 • Korbøl, Karsten (2019). "Dybdelæring er ikke for mine elever".
 • Korbøl, Karsten (2019). Folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema.
 • Korbøl, Karsten (2019, 08. april). Fornorskingen utelates fra læreplanen.  Ságat.
 • Korbøl, Karsten (2019). Fortida som skaper av identitet.
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget i fagfornyelsen - konturene for historiefaget i fagfornyelsen og arbeidet med de nye læreplanene.
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget, fagfornyelse og vurdering.
 • Korbøl, Karsten (2019, 11. april). Hva er nytt i hitorie? Introduklsjon til ny læreplan i historie. [Internett].  https://www.udir.no.
 • Korbøl, Karsten (2019). Hvordan undervise om bærekraft i historie?.
 • Korbøl, Karsten (2019, 18. februar). Insights into the Norwegian History Competition. Looking back on 20 years of EUSTORY Norway. [Internett].  EUSTORY.DE.
 • Korbøl, Karsten (2019). Min familie i historien - begrunnelser, tilnærminger og hva elevene sier.
 • Korbøl, Karsten (2019, 22. mars). Vil ikkje ha ei hugsefag.  Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2018). Historiekonkurransen og nye læreplaner.
 • Korbøl, Karsten (2018). Holocaust og nye læreplaner. Hva skjer i fagfornyelsen?.
 • Korbøl, Karsten (2018). Hvor går historiefaget? Kjerneelementer i historie.
 • Korbøl, Karsten (2018). Kjerneelementer i historie og fagfornyelsen (del 1), Å arbeide med historiekonkurransen (del 2).
 • Korbøl, Karsten (2018, 04. desember). Læreplanmakere i skvis.  Klassekampen.
 • Korbøl, Karsten (2018). Min familie i historien - arrangørens begrunnelser og erfaringer. Har konkurransen eksistensgrunnlag etter fagfornyelsen?.
 • Korbøl, Karsten (2018). Nye læreplaner i VGS og GS.
 • Korbøl, Karsten (2018, 30. november). Svenskane gjer motsett av oss.  Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2018). Utkast til ny læreplan i historie.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie & Eriksen, Eli-Anne Vongraven (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Korbøl, Karsten (2017). Brinken 31 - om sosiale forskjeller på Kampen.
 • Korbøl, Karsten (2017). Hva vil vi med historie?.
 • Korbøl, Karsten (2017). Hvor går historiefaget?.
 • Korbøl, Karsten (2017). Kjerneelementer i historie.
 • Korbøl, Karsten (2017). Kjerneelementer i historie - Hvor går historiefaget?.
 • Korbøl, Karsten & Meadow, Kirsten (2017). Med familiehistorie i dybden. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  (3), s 26- 29
 • Korbøl, Karsten (2016). Fagskriving i historie via premierte elevtekster.
 • Korbøl, Karsten (2016). Historiekonkurransen "Min familie i historien" og historieundervisning.
 • Korbøl, Karsten (2016). Historieundervisning og kilder.
 • Korbøl, Karsten (2016). "Min familie i historien" – en historiefaglige og historiedidaktisk perspektiver.
 • Korbøl, Karsten & Skram, Harald Frode (2016). Gode lærebøker er viktig, men ikke nok. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X. . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-04-10
 • Korbøl, Karsten (2001, 12. april). Alexander Dubcek. [Radio].  NRK P2 Sånn er livet.
 • Korbøl, Karsten (2001, 23. desember). Innføringen av euro og betydningen for europeisk identitet. [Radio].  NRK P2 Søndagsavisen.
 • Korbøl, Karsten & Blakkisrud, Helge (ed.) (2000). From 'Velvet Revolution to European Integration. Central European Developments and Prospects.
 • Korbøl, Karsten (1999). František Palacký “nasjones far” og ideolog. Tsjekkisk nasjonal historieskrivning. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.
 • Korbøl, Karsten (1995). To nasjoner eller en. Tsjekkoslovakisk identitet i mellomkrigstiden. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2014 9:09 AM - Last modified Feb. 20, 2016 12:18 PM