Karsten Korbøl

Bilde av Karsten Korbøl
English version of this page
Telefon +47 22844864
Mobiltelefon +47-99232327
Rom NHA 330
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Historiedidaktikk, undervisningsplanlegging og vurdering, historiekonkurransen "Min familie i historien"

Undervisning

Underviser i historiedidaktikk på PPU heltid og deltid

Bakgrunn

Cand. philol med historie hovedfag

Lektor ved Hartvig Nissens skole

Verv

Styremedlem i Den norske historiske forening (HIFO)

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Korbøl, Karsten (2019). Hva er det felles beste? Historie og bærekraft. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 43–58.

Se alle arbeider i Cristin

 • Korbøl, Karsten (2021). Om tenkningen bak den nye læreplanen i historie.
 • Korbøl, Karsten (2021). Historisk empati er ikke sympati med Hitler. Historikeren. ISSN 1891-6600. s. 10–15.
 • Korbøl, Karsten (2021). Hva er nytt, hva er gammelt i historiefaget i LK20?
 • Korbøl, Karsten (2021). Hvordan forstå dybdelæring i samfunnsfag?
 • Korbøl, Karsten (2021). Kilder og kildegransking i samfunnsfag. I Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise & Ryen, Erik (Red.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. s. 113–137.
 • Korbøl, Karsten (2021). Tverrfaglig tema – Tverrfaglig arbeid.
 • Korbøl, Karsten (2020). Hva er "Min familie i historien"?
 • Korbøl, Karsten (2020). Historie, bærekraft og ny læreplan.
 • Korbøl, Karsten (2020). Historie i fagfornyelsen og museet.
 • Korbøl, Karsten (2020). Bærekraft og historie.
 • Korbøl, Karsten (2020). Historie i fagfornyelsen – veier til undervisning.
 • Korbøl, Karsten (2020). Folkehelse og livsmestring i historie.
 • Korbøl, Karsten (2020). Hva kan elevene skrive om?
 • Korbøl, Karsten (2020). Hva kan være utfordrende for elever?
 • Korbøl, Karsten (2019). Fortida som skaper av identitet.
 • Korbøl, Karsten (2019). Folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema .
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget, fagfornyelse og vurdering.
 • Korbøl, Karsten (2019). "Dybdelæring er ikke for mine elever".
 • Korbøl, Karsten (2019). Min familie i historien - begrunnelser, tilnærminger og hva elevene sier.
 • Korbøl, Karsten (2019). Arbeidet med fagfornyinga i historiefaget - strategiar og val.
 • Korbøl, Karsten (2019). Fornorskingen utelates fra læreplanen. [Avis]. Ságat.
 • Korbøl, Karsten (2019). Vil ikkje ha ei hugsefag. [Avis]. Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2019). Hva er nytt i hitorie? Introduklsjon til ny læreplan i historie. [Internett]. https://www.udir.no.
 • Korbøl, Karsten (2019). Hvordan undervise om bærekraft i historie?
 • Korbøl, Karsten (2019). Historiefaget i fagfornyelsen - konturene for historiefaget i fagfornyelsen og arbeidet med de nye læreplanene.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine & Erdal, Silje Førland [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Korbøl, Karsten & Landsem, Lena Ingilæ (2019). Styrk historie i skolen! Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Korbøl, Karsten (2018). Hvor går historiefaget? Kjerneelementer i historie.
 • Korbøl, Karsten (2018). Nye læreplaner i VGS og GS.
 • Korbøl, Karsten (2018). Holocaust og nye læreplaner. Hva skjer i fagfornyelsen?
 • Korbøl, Karsten (2018). Historiekonkurransen og nye læreplaner.
 • Korbøl, Karsten (2018). Min familie i historien - arrangørens begrunnelser og erfaringer. Har konkurransen eksistensgrunnlag etter fagfornyelsen?
 • Korbøl, Karsten (2018). Læreplanmakere i skvis. [Avis]. Klassekampen.
 • Korbøl, Karsten (2018). Svenskane gjer motsett av oss. [Avis]. Dag og tid.
 • Korbøl, Karsten (2018). Utkast til ny læreplan i historie.
 • Korbøl, Karsten (2018). Kjerneelementer i historie og fagfornyelsen (del 1), Å arbeide med historiekonkurransen (del 2).
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Korbøl, Karsten (2017). Hva vil vi med historie?
 • Korbøl, Karsten (2017). Kjerneelementer i historie - Hvor går historiefaget?
 • Korbøl, Karsten (2017). Kjerneelementer i historie.
 • Korbøl, Karsten (2017). Brinken 31 - om sosiale forskjeller på Kampen.
 • Korbøl, Karsten (2017). Hvor går historiefaget?
 • Korbøl, Karsten & Meadow, Kirsten (2017). Med familiehistorie i dybden. Historikeren. ISSN 1891-6600. s. 26–29.
 • Korbøl, Karsten (2016). Historiekonkurransen "Min familie i historien" og historieundervisning.
 • Korbøl, Karsten & Skram, Harald Frode (2016). Gode lærebøker er viktig, men ikke nok. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-04-10.
 • Korbøl, Karsten (2016). "Min familie i historien" – en historiefaglige og historiedidaktisk perspektiver.
 • Korbøl, Karsten (2016). Fagskriving i historie via premierte elevtekster.
 • Korbøl, Karsten (2016). Historieundervisning og kilder.
 • Korbøl, Karsten (2001). Alexander Dubcek. [Radio]. NRK P2 Sånn er livet.
 • Korbøl, Karsten (2001). Innføringen av euro og betydningen for europeisk identitet. [Radio]. NRK P2 Søndagsavisen.
 • Korbøl, Karsten (1999). František Palacký “nasjones far” og ideolog. Tsjekkisk nasjonal historieskrivning. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220.
 • Korbøl, Karsten (1995). To nasjoner eller en. Tsjekkoslovakisk identitet i mellomkrigstiden. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220.
 • Korbøl, Karsten & Blakkisrud, Helge (2000). From 'Velvet Revolution to European Integration. Central European Developments and Prospects. NUPI. ISSN 8270021547.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2014 09:08 - Sist endret 20. feb. 2016 12:13