Slik samarbeider vi med skolene

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har et utstrakt samarbeid med skoler gjennom hele sin virksomhet innen lærerutdanning, forskning og utvikling.

Skolen er en viktig samarbeidspartner for studenter og ansatte ved instituttet. Foto av student i praksis av Alex Tufte.

Skolen er en viktig samarbeidspartner for studenter og ansatte ved instituttet. Foto: Alex Tufte.

Partnerskolene er avgjørende

Universitetet i Oslo uteksaminerer nærmere 450 lærere i året, og praksis i skolen er en viktig del av studentenes utdanning. I arbeidet med dette er vi avhengige av samarbeidet vi har etablert med over 100 partnerskoler. Å være partnerkole er å være lærerutdanner og bidra aktivt i studentenes kvalifisering for yrket. Vi har stadig behov for flere partnere. Ta gjerne kontakt med vårt praksisteam hvis din skole er interessert i å vite mer.

Universitetsskolene bidrar i studier og forskning

Et utvalg partnerskoler har i dag status som universitetsskoler. Disse skolene har et enda tettere samarbeid med instituttet for å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Viktige mentorer for studentene

Flere dyktige faglærere ved skoler i Oslo og Akershus er også mentorer for studentene i Lektorprogrammets mentorordning, PROMO. Her introduseres studentene for ulike sider av læreres hverdag, og jobber med aktuelle temaer gjennom hele sitt studieløp.

Forskning- og utviklingsarbeid i skolene

Gjennom blant annet Quality in Nordic Teaching (QUINT) (nordisk senter for fremragende forskning) og ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning, samarbeider vi med skoler i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Utover dette har instituttet et omfattende samarbeid med skoler i våre andre forskningsprosjekter.

Etter- og videreutdanning for lærere og ledere

Instituttet tilbyr også etter- og videreutdanning innen ulike fagområder i skole og ledelse gjennom Rektorutdanningen, Masterprogrammet i utdanningsledelse og veilederutdanningen.

Publisert 31. jan. 2019 13:42 - Sist endret 16. apr. 2019 13:24