English version of this page

Universitetsskolesamarbeidet

Universitetsskolesamarbeidet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og 18 skoler i Oslo og Viken. 

Hva er Universitetsskolesamarbeidet?

Universitetet i Oslo samarbeider med universitetsskolene om en rekke prosjekter. Målsettingen med samarbeidet er å:

  • Utvikle kvaliteten i skolen og i høyere utdanning for å styrke elevers og studenters læring
  • Videreutvikle lærerutdanningene, og skape gode modeller for lærerstudentens praksis 
  • Øke samarbeidet om forsknings- og utviklingsarbeid i skolene

Universitetsskolene

For perioden 2018-2022 er 18 skoler med i prosjektet: syv ungdomsskoler og ti videregående skoler og en 8-13-skole.

Aktiviteter med skolene

I Universitetsskolesamarbeidet samarbeider vi med skolene om ulike aktiviteter.

Emneord: Universitetsskolesamarbeidet, Praksis, Lektorprogrammet
Publisert 9. okt. 2018 15:39 - Sist endret 8. juni 2022 10:08