Forsiden

ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning er Norges første senter for fremragende utdanning. Senteret skal bidra til å fremme kvaliteten i høyere utdanning.

Hovedmålet for senteret er å utvikle integrerte lærerutdanninger. Med integrasjon mener vi et helhetlig studiedesign som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis.

Undervisning i fag

Utforsking av innovative undervisnings-praksiser i ulike fag og emneområder.

Universitetsskoler og profesjonell praksis

Utvikling av gode praksisarenaer i samarbeid med universitetsskolene.

Digitale læringsomgivelser

Styrking av IKT-integrerte design i lærerutdanningen.

Utdanningsledelse og kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling og kunnskapsdannelse om femårige integrerte lærerutdanninger for utdannings-/ studieledere og vitenskapelig personale.

Integrerte studiedesign

Utvikling av indikatorer og studiedesign for integrert lærerutdanning